Julkaistu 30.5.2024

Metsähallitus kulottaa säästöpuuryhmiä Siikalatvalla

Metsähallitus toteuttaa kahden säästöpuuryhmän kulotuksen Siikalatvan Pakopirtinkankaalla torstaina 30.5.2024. Kulotuksesta aiheutuu savua, joka voi näkyä pitkienkin matkojen päähän ja kulkeutua tuulen mukana.

Kulotus aloitetaan puolenpäivän aikaan sääolojen salliessa. Toimenpiteestä tiedotetaan maastossa kyltein. Ulkopuolisten ei tule hakeutua polttoalueen läheisyyteen polton turvallisuuden ja onnistumisen varmistamiseksi. Metsähallitus ilmoittaa kulotuksista aina pelastuslaitokselle. 

Kulotuksen turvallisuus varmistetaan huolellisella suunnittelulla ja valmistelulla. Polttoon osallistuu riittävä määrä Metsähallituksen henkilöstöä, ja alueelle on tuotu tarpeeksi sammutuskalustoa.  

Kulotettava kohde sijaitsee valtion talouskäytössä olevassa monikäyttömetsässä ja sillä on aiemmin tehty uudistushakkuu. Hakkuualueelle jätettävillä säästöpuilla varmistetaan, että lahopuuta syntyy riittävästi myös tulevissa metsikön kehitysvaiheissa. Säästöpuuryhmien poltolla tuotetaan palanutta puuta sitä tarvitseville eliölajeille. 

Pakopirtinkangas on osa palojatkumoaluetta eli luonnonsuojelualueista ja niitä ympäröivistä valtion monikäyttömetsistä muodostettu alue, jolla kulotuksia toteutetaan säännöllisesti paloista riippuvaisten ja niistä hyötyvien lajien säilyttämiseksi. 

Lisätietoja: 

Marika Vatjus-Anttila, metsänhoidon operaatioasiantuntija, Metsähallitus Metsätalous Oy, p. 0404818943, marika.vatjus-anttila@metsa.fi