Julkaistu 3.6.2021

Metsähallitus kulottaa Kajaanin Otanmäen Haapakuljussa- paloalueiden lajit kiittävät

Luonnonoloissa metsäpalot ovat olleet monimuotoisuudelle tärkeä metsien häiriötekijä. Tehokkaan palontorjunnan ansiosta metsäpalot sekä paloalueet ovat merkittävästi vähentyneet. Tämän vuoksi paloalueiden lajit ja luontotyypit ovat uhanalaistuneet. Metsähallitus kulottaa lähipäivinä 23 hehtaarin alan Kajaanin Otanmäessä ja näin turvaa hallitulla tulenkäytöllä luonnon monimuotoisuutta. 

Tulen leviämisen estämiseksi kulotusalueen reunalle on kaivettu palokäytävä.

Haapakuljun kohteen suunnittelija Juhani Malinen Metsähallitus Metsätalous Oy:sta kertoo, että kulotusalueen suunnittelu on ollut mielenkiintoista. ”Metsästä pitää löytyä riittävästi mänty-kuusisekapuustoa, jotta saadaan tasaisesti havua poltettavaksi. Sammutuskalustolle tarvitaan hyvät vesipaikat, jotta vedestä ei tule puutetta.”, hän jatkaa. 

Keväällä tehtäviä muokkausalueita voidaan tarkastaa koirilla kanalintujen pesinnän turvaamista varten, nyt samanlainen pesätarkastus tehtiin kulotettavalle alueelle Juhanin oman karkeakarvaisen saksanseisoja Moskun tarkan kuonon avulla. Haluttiin varmistaa, onko kulotettavalla alueella pesiä. Pesiä ei löytynyt ja siltäkin osin kulotussuunnitelma voi edetä toteutukseen. 

Luonnonhoidollisten polttotöiden päätavoitteena on metsätalouskäytössä olevien monikäyttömetsien monimuotoisuuden lisääminen. Poltoilla tuotetaan palanutta ja hiiltynyttä sekä kuolevaa puuta, joka toimii kasvualustana useille eliöille. Polttojen myötä monien harvinaisten ja uhanalaisten lajien elinolot paranevat. Suomen metsissä elää esimerkiksi harvinaisia kovakuoriaisia, jotka ovat riippuvaisia palaneesta puusta. 

”Tulen käyttöä pyritään lisäämään monikäyttömetsien palojatkumoalueilla 1750 hehtaaria vuosien 2020-2024 aikana. Pohjanmaa- Kainuun tavoite vuodelle 2021 on 100 hehtaaria kulotusta ja kuusi säästöpuuryhmää.”, kertoo luonnonhoidon asiantuntija Antti Karppinen Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.

Lisätietoja

Metsähallitus Metsätalous Oy, suunnittelija Juhani Malinen p. 0206396754 (kulotuskohdetta koskevat asiat)
Metsähallitus Metsätalous Oy, luonnonhoidon asiantuntija Antti Karppinen p. 0206396018