Julkaistu 10.1.2022

Metsähallitus kilpailuttaa vedenalaisen meriluonnon inventointitöitä

Metsähallituksen Luontopalvelut ostaa meriluonnon inventointeja vuosille 2022–2025 yhteensä 1,2 miljoonalla eurolla. Inventoinneilla selvitetään Suomen merialueiden lajistoa sekä lisätään tietoa alueen monimuotoisuudesta ja luontotyyppien tilasta.

Metsähallituksen Luontopalvelut ostaa tuleville vuosille meriluonnon inventointeja eli kartoituksia aiempia vuosia enemmän. Seuravan neljän vuoden aikana inventointeja ostetaan noin 300 000 eurolla vuosittain. Inventointitietoa kerätään Metsähallituksen hallinnoimien merisuojelualueiden luontotiedon lisäämiseksi, alueiden arvokkaiden lajien ja luontotyyppien suojelemiseksi sekä niiden hoitamiseksi.

Pinnanalaisen meriluonnon inventoinnit teetetään sukellustöinä ja drop-videokuvaustöinä Vedenalaisen meriluonnon monimuotisuuden inventointiohjelman VELMUn menetelmäoppaan mukaisesti Suomen rannikko-, ulkosaaristo- ja avomerialueilla. Kartoituksissa tehdään muun muassa riuttojen, hiekkasärkkien ja laguunien linjasukelluksia, ja ne toteutetaan pääsääntöisesti kesäkuukausina ja alkusyksystä.

Kilpailutusilmoitus on julkaistu julkisten hankintojen Hilma-ilmoituskanavalla.

Tarjouksen voi jättää 27.1.2022 klo 12 mennessä (hankintailmoitukset.fi).

Sopimukset palveluntuottajien kanssa tehdään puitejärjestelyn mukaisesti kaudeksi 2022–2023, ja se sisältää option vuosille 2024–2025.

Inventointien avulla suunnitellaan merialueiden suojelua ja hoitoa

Kartoitusten avulla selvitetään, missä Suomen mereisten luonnonsuojelualueiden pinnan alaiset arvokkaat lajit ja luontotyypit sijaitsevat. Kartoitusten avulla kerättyä tietoa hyödynnetään alueiden suojelutoimien ja kunnostusten suunnittelussa.

Metsähallituksen Luontopalvelujen tavoitteena on kasvattaa tietovarantoa suojelualueiden lajeista ja luontotyypeistä vähintään viisi prosenttia vuodessa sekä parantaa mereisten suojelualueiden tilaa Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman mukaisesti.

Mereisillä luonnonsuojelualueilla on tärkeä rooli Suomen merialueiden lajien ja luontotyyppien monimuotoisuuden turvaamisessa ja luontoarvojen säilyttämisessä. Sopimuskumppanit tekevät yhdessä Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa merkittävää työtä meriluonnon suojelemiseksi. Odotammekin tulevilta sopimuskumppaneilta vastuullisuutta, luotettavuutta, toimitusvarmuutta, korkeaa laatua sekä hyvää yhteistyökykyä.

Lisätietoa

  • meriluonnon inventointien kilpailutuksesta: Hankintapäällikkö Ekaterina Myller / Metsähallitus, ekaterina.myller@metsa.fi, puh. +358 40 144 7567
  • inventointitöistä: Kenttäpäällikkö Pekka Lehtonen / Metsähallitus, pekka.lehtonen@metsa.fi, puh. +358 40 184 9739