Julkaistu 18.11.2020

Metsähallitus kiistää uutisen väitteen: otamme huomioon uhanalaiset lajit

Ylen verkkouutisessa 18.11.2020 todettiin, että Metsähallitus kaataa uhanalaisille lajeille tärkeitä vanhoja metsiä. Uhanalaiset lajit otetaan aina huomioon Metsähallituksen hakkuissa rajaamalla ne toiminnan ulkopuolelle. Luontokohteet kartoitetaan metsän rakennepiirteiden perusteella ja tarvittaessa tehdään tarkempi lajistoselvitys.

”Metsähallituksessa on vahvaa lajiasiantuntemusta ja teemme lajiasioissa jatkuvasti yhteistyötä myös luontojärjestöjen kanssa”, Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä vakuuttaa.

Strategiansa mukaisesti Metsähallitus tehostaa aktiivisia toimia lajien ja luontotyyppien uhanalaistumiskehityksen pysäyttämiseksi. Tavoitteena on kunnostaa vuoteen 2023 mennessä heikentyneitä elinympäristöjä suojelualueilla 17 000 hehtaaria ja liiketoiminnan alueilla 4 760 hehtaaria. Myös luonnonsuojelualueverkoston hoitoa samoin kuin luonnonvarojen käytön kestävyyttä parannetaan.

Valtion metsät ovat merkittävä hiilinielu ja niiden hiilivarasto on kasvava. Kestävällä metsienhoidolla ja -käytöllä voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja edesauttaa muutokseen sopeutumista.

”Hiilinielujen turvaamisessa ja kasvattamisessa on yhtenä keskeisenä keinona hyvä ja oikea-aikainen metsänhoito, johon sisältyy luonnon monimuotoisuuden turvaaminen”, Juha S. Niemelä toteaa.

Metsähallituksen metsienhoito perustuu muun muassa metsätalouden ympäristöoppaaseen, metsänhoito-ohjeisiin sekä metsäsertifioinnin ja ISO14001-ympäristöjärjestelmän vaatimuksiin. Hakkuut suunnitellaan talouskäytössä oleviin monikäyttömetsiin, ei luonnontilaisiin metsiin. Kestävät hakkuumäärät sovitaan alueellisissa luonnonvarasuunnitteluprosesseissa Metsähallituksen lukuisia sidosryhmiä kuunnellen.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, toimitusjohtaja Jussi Kumpula, p. 0400 388 614