Julkaistu 26.11.2021

Metsähallitus keskeytti hakkuut Parkanon Joutsenlammilla

Metsähallitus keskeytti hakkuut työturvallisuussyistä Häädetkeitaan eteläpuolella sijaitsevalla Joutsenlammilla. Metsätyömaalle saapui torstaina iltapäivällä ulkopuolisia henkilöitä koneen turva-alueelle, joten turvallisuussyistä hakkuu keskeytettiin.

Joutsenlammin alue ei ole luonnonmetsää, vaan sillä on pitkä metsätaloushistoria. Alueella on tällä viikolla hakattu 110-120-vuotiasta, uudistuskypsää mäntyvaltaista metsää. Hakkuut ovat säästöpuuhakkuina toteutettavia siemenpuuhakkuita (noin 7 ha). Säästöpuuhakkuussa alueelle jätetään siemenpuiden lisäksi 20 kuutiometriä hehtaaria kohden säästöpuustoa. Käsittelyalueella on entuudestaan niukasti kuollutta puuta.

Alueelta on löytynyt laji-inventoinneissa muutamia palokantolajeja. Tavoitteena on säilyttää palokannot hakkuussa vahingoittumattomina. Kannot on merkitty maastoon heijastavilla merkintänauhoilla, jotta myös pimeässä työskenneltäessä koneen kuljettaja voi ottaa ne huomioon. Säästöpuuryhmät sijoitetaan osin palokantojen ympärille. Suunnitellulla hakkuualueella sijaitseva kanahaukan pesäpuu ympäristöineen on rajattu hakkuiden ulkopuolelle.

Häädetjärven alueen hakkuukohteista on neuvoteltu luontojärjestöjen kanssa lokakuussa. ”Luontojärjestön kanssa on käyty hyvässä yhteistyössä vuoropuhelua Metsähallituksen hakkuukohteista. Osa järjestöjen vaatimuksista on perusteltuja ja ne voidaan ottaa huomioon, mutta kaikista kohteista ei ole löydetty yhteistä säveltä”, toteaa aluejohtaja Pasi Korteniemi Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, tiimiesimies Ilkka Korhonen, ilkka.korhonen@metsa.fi, 0400 7419 403
Metsähallitus Metsätalous Oy, aluejohtaja Pasi Korteniemi, pasi.korteniemi@metsa.fi, 040 5716 420

Joutsenlammin monikäyttömetsää. Kuva Iiro Reinola