Julkaistu 16.6.2021

Metsähallitus kerää retkeilijöiden ja sidosryhmien toiveita Oulun Sanginjoen luonnonsuojelualueen tulevaisuudesta

Metsähallitus on avannut kyselytutkimuksen, jonka avulla Oulun seudun asukkaat ja toimijat pääsevät vaikuttamaan Sanginjoen luonnonsuojelualueen tulevaisuuteen. Kyselyn vastaukset toimivat pohjana alueen pitkän tähtäimen suunnitelmille. Sanginjoen alue siirtyi Metsähallituksen Luontopalvelujen hoitoon huhtikuussa. Retkeilypalvelujen kohentaminen aloitetaan jo tänä kesänä. 

Sanginjoen kehittämissuunnitelman on määrä valmistua vuoden 2021 aikana. Suunnitelmasta käy ilmi, miten alueen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelu, virkistyskäyttö sekä erilaisten käyttäjä- ja sidosryhmien tarpeet sovitetaan yhteen. Suunnitelmassa kuvataan, miten esimerkiksi retkeilymahdollisuuksia aiotaan lähitulevaisuudessa kehittää. 

Oulun kaupunki ja Koneen Säätiö lahjoittivat Sanginjoen ulkometsän sekä Isokankaan ja Asmonkorven suojelualueet valtiolle huhtikuussa ja suunnittelutyö alueen kehittämiseksi käynnistettiin välittömästi. Sanginjoki on jo vanhastaan suosittu retkeilyalue etenkin Oulun ja lähiseudun asukkaille. Kyselyn avulla sekä vanhat että uudet Sanginjoen kävijät halutaan ottaa osaksi kehitystyötä.

– On ollut mahtavaa huomata, kuinka laaja sidosryhmäverkosto Sanginjoen ympärillä on jo olemassa. Haluamme kuulla käyttäjien ja sidosryhmien odotuksia ja toivommekin mahdollisimman paljon vastauksia. Näin saamme hyvän pohjan suunnittelulle. Luonnollisesti jatkamme myös tiivistä yhteistyötä Oulun kaupungin kanssa, erikoissuunnittelija Ulla Matturi Metsähallituksen Luontopalveluista kertoo. 

Kysely on avoinna 8.8. klo 15 asti.

Kyselyyn voi vastata osoitteessa https://new.maptionnaire.com/q/62t6f3nga7kh

Uudistuksia jo kesän 2021 aikana 

Käytännön kehittämistoimet aloitetaan jo kesän kuluessa. Maastossa pyritään korjaamaan retkeilyrakenteita. Töitä tehdään erityisesti Kalimeenkierroksen varrella, sillä siellä pitkospuut ovat paikoin pahasti vaurioituneet. Kierroksella onkin noudatettava erityistä varovaisuutta. Sanginjoelle on myös asennettu laskureita, joiden avulla saadaan tietoa alueen käyttäjämääristä. Laskureita on sekä teiden että polkujen varsilla. 

Tietoa Sanginjoen alueesta ja retkeilymahdollisuuksista tuodaan yleisön saataville. Alueesta on teetetty uusi kartta, joka kiinnitetään kesäkuun aikana tauko- ja parkkipaikoille yhteensä 13 kohteeseen. Sanginjoelle on myös avattu oma Facebook-sivu, johon päivitetään ajankohtaisia asioita. Asiakasneuvonnasta vastaa Liminganlahden luontokeskus, joka on kesällä avoinna päivittäin klo 10–18. 

Lisätietoja: 

Erikoissuunnittelija Ulla Matturi, Metsähallitus Luontopalvelut, ulla.matturi@metsa.fi, puh. 0206 39 6062