Julkaistu 26.8.2019

Metsähallitus kehittää uudenlaista retkeilijöiden palvelukanavaa yhdessä innovaatiokumppanien kanssa

Innovaatiokumppanuuteen nojautuva yhteistyöhanke tähtää valtion mailta kerätyn paikkatiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä vuorovaikutuksen lisäämiseen Metsähallituksen ja retkeilyasiakkaiden välillä.

Uutta palvelukanavaa kehitetään yhdessä digitaalisia palveluita tuottavan Tietotemput Oy:n ja paikkatiedon hyödyntämiseen erikoistuneen Gispo Oy:n kanssa. Palvelukanavan toteuttaminen nojautuu innovatiiviseen hankintamenettelyyn, jossa projektikumppanina toimii Industryhack Oy. Kumppanit ja ratkaisuehdotukset uuden palvelukanavan luomiseen löydettiin keväällä järjestetyn avoimen innovaatiokilpailun kautta. Parhaillaan on käynnissä kehitystyövaihe, jossa ratkaisuja testataan niiden todellisessa käyttöympäristössä valtion retkeilyalueilla.

“Innovaatiokumppanuuden kautta voimme löytää ratkaisun, joka vastaa käyttäjien tarpeisiin ja jonka toimivuudesta saamme heti näyttöä. Ratkaisu jalostuu yhdessä kokeilemalla ja innovoimalla”, sanoo Metsähallituksen tietohallintojohtaja Anna-Leena Ruuth.

Palvelukanavan toteutus on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa kehitetään Metsähallituksen ja retkeilyasiakkaiden välistä viestintä- ja tiedonjakokanavaa yhdessä Tietotemput Oy:n kanssa.

“Kehitteillä olevassa palvelussa retkeilyalueiden käyttäjät pääsevät jättämään palautteita, sisältöjä ja kommentteja kartalle sekä liittämään niitä esimerkiksi laavuihin ja muihin retkeilyrakenteisiin. Odotamme innolla palveluun syntyvää keskustelua ja tietysti sitä, että metsässä liikkujina itse pääsemme osallistumaan keskusteluun”, kertoo Tietotemput Oy:n toimitusjohtaja Teemu Joensuu.

Toisessa osassa suunnitellaan ja toteutetaan Metsähallituksen avoimen paikkatiedon rajapintapalvelujen tekninen toteutusalusta Gispo Oy:n kanssa.

“Gispo Oy:n ratkaisussa hyödynnetään avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponentteja ja tuotetaan kehittämisprojektin aikana prototyyppi Metsähallituksen aineistorajapintapalveluista sekä tiedostolatauspalvelusta. Palveluun viedään kehittämisprojektin aikana muutamia valikoituja aineistoja, joiden tietosisällöissä huomioidaan erityisesti käyttäjien tarpeet. Julkaisupuoli hoidetaan ensi vaiheessa kevyesti valmiita karttapalveluita hyödyntäen”, kertoo Gispo Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sarkola.

“Rajapintapalveluihin keskittyvä osuus tähtää siihen, että jatkossa valtion mailta kerättyä Metsähallituksen paikkatietoa olisi tarjolla myös muiden toimijoiden hyödynnettäväksi”, lisää Ruuth.

Kehitystyön keskiössä on Metsähallituksen yhteistyökumppaneista ja asiantuntijoista sekä aktiivisesti alueella liikkuvista retkeilijöistä koostuva testikäyttäjäryhmä, joka testaa palvelukanavaa ja sen käyttöominaisuuksia kuluvan syksyn aikana Evon ja Ruunaan retkeilyalueilla.

Palvelun testikäyttäjäksi voi ilmoittautua osoitteessa www.tietotemput.fi/metsatestaajaksi/.

Lisätietoja:

Jere Rauhala, Metsähallitus Kiinteistökehitys +358 40 082 5983, jere.rauhala(at)metsa.fi
Teemu Joensuu, Tietotemput Oy, +358 50 373 9997, teemu.joensuu(at)tietotemput.fi
Pekka Sarkola, Gispo Oy, +358 40 725 2042, pekka(at)gispo.fi