Julkaistu 6.4.2021

Metsähallitus käynnistää julkisia hallintotehtäviä koskevat yt-neuvottelut

Metsähallituksessa käynnistetään Luontopalvelut- ja Eräpalvelut-vastuualueiden ohjausyksiköitä ja johtoa koskevat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut. Tarkoituksena on tarkastella ja kehittää vastuualueiden johtamisjärjestelmää siten, että rakenne tukee uudistettua strategiaa.

Nyt käynnistettävällä muutoksella jatketaan jo aiempina vuosina alkanutta Metsähallituksen kokonaisuuden kehittämistä.

“Uudet tulosohjauksen asettamat kasvavat tavoitteet, henkilöstöltä saatu palaute ja toimintaympäristön muutos edellyttävät johtamisjärjestelmän uudistamisen tarkastelua kokonaisvaltaisesti”, sanoo luontopalvelujohtaja Henrik Jansson.

Neuvotteluissa huomioidaan omistajapoliittiset linjaukset, uusi strategia ja julkisten hallintotehtävien sekä erätalousjohtajan riippumattomuus. Tavoitteena on edistää osaamisen hyödyntämistä ja tiedolla johtamista sekä tuoda uudet linjaukset operatiiviseen toimintaan.

“Uudistuksella on tarkoitus myös kehittää julkisten hallintotehtävien yhteistä palvelutuotantoa ja asiakkuuksien hoitoa”, sanoo erätalousjohtaja Jukka Bisi.

Neuvottelut koskevat yhteensä 77 henkilöä. Mahdollisten rakenteellisten tai toiminnallisten muutosten seurauksena voi olla toimenkuvien, työtehtävien ja vastuiden muutoksia sekä enintään 15 henkilön vähennys.

Lisätietoja:
Metsähallitus, luontopalvelujohtaja Henrik Jansson, p. p. 0400 328 759
Metsähallitus, erätalousjohtaja Jukka Bisi, p. 040 537 0993