Julkaistu 16.11.2020

Metsähallitus jätti Korsnäsin kunnalle merituulivoimapuiston kaavoitusaloitteen

Suomi pyrkii maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi vuoteen 2035 mennessä. Metsähallituksella on tärkeä rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa, sillä sen hallinnoimille valtion alueille on mahdollista rakentaa merkittävä määrä tuulivoimaloita, joiden tuottama energia vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttötarvetta.

– Metsähallituksen tavoitteena on moninkertaistaa valtion alueille asennettu tuulivoimakapasiteetti vuoteen 2030 mennessä, Metsähallituksen tuulivoimapäällikkö Otto Swanljung kertoo.

– Korsnäsin hanke on ensimmäinen oma merituulivoimapuistohankkeemme. Merituulivoimatuotantoa on Suomessa toistaiseksi vähän ja haluamme olla mahdollistamassa sen kehittymistä ja luomassa siitä kestävää ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa liiketoimintaa, Swanljung jatkaa.

– Merituulivoiman aluetalousvaikutukset ovat merkittävät. Korsnäsin merituulivoimapuisto toisi toteutuessaan valtavan piristysruiskeen Korsnäsin kunnan ja myös koko Vaasan seudun talouteen, Swanljung sanoo.

Aluetalouden kehittäminen tärkeää

Korsnäsin kunnanjohtaja Christina Båssar kertoo, että kunnassa suhtaudutaan aloitteeseen positiivisin mielin.

– Päätimme juuri viime viikolla kunnallisveroprosentista. Sen korottamiseen olisi paineita, mutta ei käytännön mahdollisuuksia. Merituulivoimapuistohankkeen toteutuminen olisi uusi mahdollisuus Korsnäsin kunnalle, Båssar sanoo. Se toisi työpaikkoja ja asukkaita sekä aliurakointimahdollisuuksia rakentamiseen ja sitä kautta lisää verotuloja.

– Merituulivoimapuisto voisi vihdoinkin täyttää sen aukon, jonka Outokummun kaivoksen sulkeminen aiheutti 1970-luvulla. Olemme yrittäneet kaikin kainoin luoda uusia työpaikkoja Korsnäsiin, mutta se ei ole helppoa maaseudulla, Båssar sanoo.

Ilmastoasiat ovat vahvasti tulossa mukaan myös kuntien päätöksentekoon, ja merituulivoimapuisto helpottaisi tavoitteiden toteuttamisessa. Pohjanmaan liiton vuoteen 2040 ulottuvan ilmasto-ohjelman tavoitteena on sähkön- ja lämmöntuotannon sekä liikenteen hiilineutraalius.

– Myös Vaasan seudulle ollaan tekemässä omaa seudullista hiilineutraalius-ohjelma, jossa Korsnäskin on mukana, Båssar kertoo

Paikallisten näkemyksiä kuullaan

Korsnäsin kunnanhallitus käsittelee kaavoitusaloitteen kokouksessaan 23. marraskuuta. Jos aloite hyväksytään, alkavat mittavat selvitystyöt. Kaavoituksen lopullinen aluerajaus, tuulivoimaloiden sijoittelualueet kaava-alueen sisällä ja tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä ja sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat kaavaprosessin aikana.

– Haluamme toimia hankkeessa mahdollisimman avoimesti ja kuunnella paikallisten näkemyksiä, Metsähallituksen tuulivoimaliiketoiminnan projektijohtaja Pertti Tapio kertoo.

– Paikallisia kiinnostavat varmasti voimajohdon reitti sekä se, miten tuulivoimalat näkyvät rannikolle ja aiheuttavako ne välkettä. Tulemme selvittämään näitä ja monia muita asioita ja mallintamaan niitä mahdollisimman hyvin, Tapio sanoo.

– Jos hanke toteutuu, merialue säilyy valtion omistuksessa ja puiston alueella saa liikkua ja kalastaa entiseen tapaan, Tapio jatkaa.

Lisätietoa:

Tuulivoimapäällikkö Otto Swanljung, Metsähallitus Kiinteistökehitys, 040 560 1715, otto.swanljung@metsa.fi

Tuulivoimaliiketoiminnan projektijohtaja, Pertti Tapio, Metsähallitus Kiinteistökehitys, 040 510 5302, pertti.tapio@metsa.fi

Kunnanjohtaja Christina Båssar, Korsnäsin kunta, 046 922 9495, christina.bassar@korsnas.fi

Viestintäpäällikkö Hanna Kaurala, Metsähallitus, 040 350 4947, hanna.kaurala@metsa.fi

Yhteyspäällikkö Kristiina Vuopala, Metsähallitus, 040 729 8819, kristiina.vuopala@metsa.fi

Lue lisää: https://www.metsa.fi/vastuullinen-liiketoiminta/tuulivoima/