Julkaistu 30.6.2023

Metsähallitus jatkaa Suurhiekan merituulivoima-alueen varaussopimusta

Metsähallitus on sopinut Skyborn Renewables -yhtiön kanssa Suurhiekan merialueen varaussopimuksen jatkamisesta viidellä vuodella. Suurhiekan merituulivoimahanke sijaitsee Oulun, Simon ja Iin kunnissa. Varaussopimus antaa yhtiölle yksinoikeuden suunnittelutyön jatkamiseen. Skyborn Renewables suunnittelee alueelle noin sataa tuuliturbiinia. Yhtiö on saanut hankealueelle sekä lainvoimaisen kaavan että vesiluvan.

Kaksi miestä kättelemässä
Tuomas Hallenberg, Metsähallituksen Kiinteistökehityksen johtaja (oik.) ja Tero Elo, Skyborn Renewables Finlandin toimitusjohtaja

Suurhiekan merituulivoimahanke sijaitsee kokonaisuudessaan valtion vesialueilla, joita Metsähallitus hallinnoi. Valtion omistamien, merituulivoimalle varattujen alueiden osalta Suomessa on siirrytty kansainväliseen kilpailutusmenettelyyn. Vanhojen aluevaraussopimusten osalta noudetaan kuitenkin solmittujen sopimusten ehtoja. Varauksen jatkamisen edellytyksenä on, että hanketta on aktiivisesti kehitetty ja luvitusta viety eteenpäin.

Varausalue sisältyy osittain Pohjois-Pohjanmaan ensimmäisen vaihemaakuntakaavaan, joka on jo lainvoimainen. Alue on varattu tuulivoimatuotannolle myös Lapin maakuntakaavassa. Lisäksi alueella on lainvoimainen Suurhiekan tuulivoimaosayleiskaava.

Skyborn Renewables suunnittelee merituulivoimapuistoa myös Pietarsaaren-Kokkolan edustan talousvyöhykkeelle, aluevesirajan ulkopuolelle.

Lisätietoja:
Tuomas Hallenberg, johtaja, Kiinteistökehitys, Metsähallitus, puh. 020 639 4717
email: tuomas.hallenberg@metsa.fi

Viestintäkontakti:
Anna-Maria Länsimies, viestintäpäällikkö, Kiinteistökehitys, Metsähallitus, puh. 040 358 2742 
sähköposti: anna-maria.lansimies@metsa.fi

Lue lisää Metsähallituksen merituulivoimakehityksestä (metsa.fi)

Tilaa Metsähallituksen merituulivoiman uutiskirje osoitteessa:

https://offshorewindpower-uutiskirje.metsa.fi/