Julkaistu 30.1.2020

Metsähallitus jatkaa innovaatiokumppanuutta CollectiveCrunchin kanssa: Tekoälystä tukea metsien toimenpidesuunnitteluun

Tiedote 30.1.2020

Metsähallitus on viime vuodesta lähtien selvittänyt, miten tekoälyä voidaan hyödyntää metsätalouden toimenpiteiden suunnittelussa. Tulokset ovat olleet lupaavia, joten projektia on päätetty jatkaa yhdessä innovaatiokumppani CollectiveCrunchin kanssa.

Tavoitteena on, että suunnittelijat saisivat käyttöönsä entistä pidemmälle valmisteltuja tai pitkällä tähtäimellä jopa täysin toteutusvalmiita metsätalouden toimenpidesuunnitelmia.

Tekoälyä on testattu Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla yhteensä 300 000 hehtaarin pilottialueella. Tekoälyn avulla on tuotettu korjuukohteiden puutavaralajiennusteet, automaattiset hakkuuehdotukset ja –rajaukset sekä automaattinen taimikonhoitotarpeen tunnistaminen.

”Yli puolet Metsähallitukselle töitä tekevistä harvestereista kerää tällä hetkellä gps-paikannettua hakkuukonetietoa, jota projektissa käytetään tekoälyn opettamiseen”, projektipäällikkö Tarmo Myllymäki kertoo.

Automaattisissa hakkuu- ja taimikonhoitoehdotuksissa tärkein koulutusaineisto ovat olleet suunnittelijoiden aiemmin tekemät suunnitelmat. Jatkossa tavoitteena on tehdyn kehitystyön käyttöönotto pilottialueen ulkopuolella sekä tekoälyn hyödyntämisen laajentaminen myös muihin suunnittelua tukeviin toiminnallisuuksiin.

Suunnittelun tuottavuuden sekä toiminnan suunnittelun ja ohjaamisen näkökulmasta tarkka metsävaratieto on erittäin tärkeä tekijä. Nykyinen tiedon tarkkuus ei kuitenkaan suoraan mahdollista pidemmälle vietävää suunnittelun automatisointia. Innovaatiokumppani CollectiveCrunch Oy:n roolina on yhdessä Metsähallituksen kanssa selvittää, onko kehittyneen tekoälyn, useiden saatavissa olevien tietolähteiden sekä suurien datamäärien avulla mahdollista päästä aiempaa tarkempaan suunnittelutietoon sekä metsätalouden toimenpidesuunnittelun pidemmälle vietyyn automatisointiin.

“Tavoitteenamme on tuoda innovatiivinen alusta osaksi tulevaisuuden metsien hallintaa, hoitoa ja kasvattamista. Alusta mahdollistaa erittäin tarkat, tekoälypohjaiset työkalut, jotka lisäävät kannattavuutta ja tuottavuutta”, CollectiveCrunch Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Lipponen toteaa.

CollectiveCrunch valittiin kilpailutuksen perusteella Metsähallituksen innovaatiokumppaniksi viime keväänä, jatkosopimus solmittiin joulukuussa 2019.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, projektipäällikkö Tarmo Myllymäki, p. 0400 587 375
CollectiveCrunch Oy, toimitusjohtaja Jarkko Lipponen, p. 040 4814629