Julkaistu 13.2.2018

Metsähallitus ja Suomussalmen kunta sopivat maanvaihdosta

Metsähallituksen ja Suomussalmen kunnan maanvaihto on hyväksytty Suomussalmen kunnanvaltuustossa.

Kunta teki Metsähallitukselle viime syksynä ehdotuksen maanvaihdosta koskien osaa Syväjärven aluetta. Neuvottelut käytiin loppuvuonna 2017 ja maanvaihtoesitys oli Suomussalmen kunnanvaltuuston päätettävänä helmikuun kokouksessa.

“Neuvottelut käytiin hyvässä hengessä ja ehdotetut vaihtomaat soveltuvat hyvin tarkoituksiimme. Hakkuumahdollisuudet niissä ovat lähinnä ensiharvennuksia”; kertoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n aluejohtaja Arto Tolonen.

Tilusvaihdon yhteispinta-ala on noin 400 hehtaaria. Maiden hinnoittelussa käytettiin Ylä-Kainuun Metsänhoitoyhdistys ry:n asiantuntijaa.

”Kunnan esittämällä tilusvaihdolla saadaan järjesteltyä maanomistussuhteita ja käyttötarkoituksia entistä tarkoituksenmukaisemmin ja se hyödyttää sekä kuntaa että Metsähallitusta. Molemmat osapuolet hyväksyivät myös ulkopuolisen asiantuntijan tekemän hinta-arvion, joten vaihdolle ei ollut esteitä”, Metsähallitus Kiinteistökehityksen Maakauppapäällikkö Perttu Finne toteaa.

Suomussalmen kunnan omistamien vaihtoalueiden käypä arvo on lähes 350 000 euroa. Metsähallitus maksaa vaihtomaiden arvojen erotuksena kunnalle noin 14 300 euroa.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, aluejohtaja Arto Tolonen, p. 0400 192 931.
Metsähallitus Kiinteistökehitys, maakauppapäällikkö Perttu Finne, p. 0206 394476.