Julkaistu 7.5.2019

Metsähallitus ja Satakunnan vankila yhteistyöhön – kuntouttavaa työtoimintaa luontokohteissa

Metsähallitus ja Satakunnan vankila solmivat 1,5-vuotisen yhteistyösopimuksen. Tavoitteina on järjestää kuntouttavaa työtoimintaa Huittisten avovankilan vangeille ja parantaa luonto- ja virkistyskohteiden kuntoa valtion suojelualueilla Satakunnassa.

Metsähallituksen Luontopalveluilla ja Rikosseuraamuslaitoksella on ollut pitkään yhteistyötä mm. Uudellamaalla, Sisä-Suomessa ja Varsinais-Suomessa. Satakunnassa tämä sopimus on ensimmäinen laatuaan.

Metsähallitus rekrytoi puistomestarin ja vankila sijoittaa noin kuuden vangin ryhmän puistomestarin ohjaukseen. Työkohteita ovat mm. Puurijärven–Isonsuon ja Selkämeren kansallispuistot sekä Satakunnan muut, pienemmät valtionomisteiset luonnonsuojelualueet.

Vankiryhmä tekee luonnonhoitotöitä, kuten vieraslajien poistoa ja raivauksia sekä virkistysrakenteiden kunnostuksia esimerkkinä luontotornit, pitkokset ja maastorappuset.

Vankityö ei aiheuta vaaraa alueen käyttäjille. Vankien työskentely on ohjattua ja valvottua ja he ovat avolaitosvankeja, jotka ovat pääsemässä pian vapauteen.

– Olen todella iloinen tämän yhteistyön alkamisesta. Meillä on viime vuosina ollut valitettavan vähän määrärahoja tällä alueella, mistä johtuen luonnonhoitotyöt ovat jääneet osittain tekemättä ja retkeilyrakenteet hoitamatta. Tämä yhteistyö korjaa tilannetta melkoisesti. Sen yhteiskunnallinen merkitys on kaikkiaan huomattava, sanoo kenttäpäällikkö Anssi Riihiaho Metsähallituksesta.

– Satakunnan vankilan Huittisten osastolta on vähentynyt vankien aktiivitoimintapaikkoja mm. metallihallista luopumisen, keittiön ulkoistamisen ja kokonaisvuokramalliin siirtymisen vuoksi. Vankien aktivoimisen ja verkostoyhteistyön lisäämisen lisäksi Satakunnan vankila haluaa olla vaikuttava ja vastuullinen toimija Satakunnassa ja lähialueilla, jotta luonnonsuojelu- ja virkistysalueet ovat tulevaisuudessakin laajasti satakuntalaisten käytössä. Nyt käynnistyvä yhteistyö Metsähallituksen kanssa on parasta mahdollista verkostotyötä ja konkretisoi kriminaalipoliittisen linjauksen “Turvallisesti kohti avoimempaa täytäntöönpanoa”, toteaa Satakunnan vankilan johtaja Riitta Kari.

Lisätietoa:
Rikosseuraamuslaitos: Riitta Kari, puh. 050 592 3306, riitta.kari(at)om.fi

Metsähallitus, Luontopalvelut: Anssi Riihiaho, puh. 0405527516, anssi.riihiaho(at)metsa.fi