Julkaistu 5.11.2021

Metsähallitus ja Keski-Savon Jätehuolto sopimukseen maakaupasta

Metsähallitus ja Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä ovat sopineet kaupasta, jossa Metsähallitus myy Keski-Savon Jätehuollolle 160 hehtaaria maata Leppävirran Riikinnevalla sijaitsevan Riikinnevan jätekeskuksen vierestä. Kauppahinta on 1 090 000 euroa. Kauppa allekirjoitetaan tammikuussa 2022.

Riikinnevan jätekeskus sijaitsee Leppävirran kunnan alueella lähellä Varkauden ja Joroisten kunnan rajaa. Riikinnevan jätekeskuksen vieressä sijaitsee myös Riikinvoima Oy:n jätteenpolttolaitos. Riikinnevan nykyinen alue on noin 50 hehtaaria. Alue on käymässä pieneksi, kun jätteenkäsittelyyn syntyy uusia toimintoja ja toimintaa.

”Metsähallitus haluaa alueen suurena maanomistajan tukea ja mahdollistaa maakaupalla vastuullisen kierrätystoiminnan kehittämisen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien sijoittumisen alueelle”, Metsähallituksen kaavoitusinsinööri Jarkko Mähönen sanoo.

”Jätehuollon huima kehitys perinteisestä kaatopaikkatoiminnasta kohti lähes 100 prosenttista jätejakeiden hyötykäyttöä luo uusia merkittäviä mahdollisuuksia uusille kierotaloustoiminnoille. Riikinnevan alue on keskeisen sijainnin ja siellä sijaitsevan jätteenpolttolaitoksen vuoksi suuri mahdollisuus. Tämä maakauppa mahdollistaa alueen kehittämisen nyt ja tulevaisuudessa”, Keski-Savon Jätehuollon toimitusjohtaja Janne Kuronen sanoo.

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä on viiden kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Yhtymän omistajina ovat Heinäveden, Joroisten, Juvan ja Leppävirran kunta sekä Varkauden kaupunki. Yhtymä hoitaa omistajakunnilleen lakisääteisiä jätehuollon palveluja ja viranomaistehtäviä. Jätehuollon toimialueella asuu noin 50 000 vakituista asukasta.

Keski-Savon Jätehuolto ylläpitää ja kehittää Riikinnevan jätekeskuksen toimintoja sekä vastaa omistajakuntiensa asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen ja julkishallinnon sekajätteiden keräyksestä, keräyksen kilpailuttamisesta sekä kerätyn jätteen käsittelystä. Jätehuolto vastaa myös kiinteistökohtaisesta hyötyjätteiden keräämisestä lukuun ottamatta keräyspaperia.

”Nyt toteutuvalla maakaupalla ei ole vaikutusta asiakkailta perittäviin jätemaksuihin”, toteaa toimitusjohtaja Janne Kuronen.

Lisätiedot:

Kaavoitusinsinööri, Jarkko Mähönen, Metsähallitus Kiinteistökehitys, 040 540 6266, jarkko.mahonen@metsa.fi

Toimitusjohtaja Janne Kuronen, Keski-Savon jätehuolto, 040 5458518, janne.kuronen@varkaus.fi