Julkaistu 16.9.2020

Metsähallitus entisöi Saariselän entisen kaatopaikan

Metsähallituksen kilpailuttama urakoitsija on saanut valmiiksi Saariselän entisen kaatopaikan maisemoinnin maansiirtotyöt. Alueelta toimitettiin 150 tonnia betonia ja 50 tonnia öljysoraa välivarastoon, missä ne murskataan ja otetaan uusiokäyttöön muun muassa teiden rakentamisessa. Lisäksi alueelta toimitettiin hyötyjäteasemalle muutamia tonneja metalliromua.

Saariselän kaatopaikalla on pitkä historia, mutta sen toiminta lakkasi jo 90-luvun puolivälissä. Alue maisemoitiin ensimmäisen kerran noin parikymmentä vuotta sitten. Tämän jälkeen alueelle kuljetettiin luvattomasti kaikenlaista romua ja sitä käytettiin luvallisesti myös rakennusten pohjilta siirrettyjen maiden läjityspaikkana. Kesällä 2018 kunnan ympäristötarkastaja, Ely-keskus ja Metsähallitus tekivät alueella katselmuksen ja totesivat, että aluetta ei voi enää käyttää läjityspaikkana, vaan se on siistittävä ja maisemoitava.

– Alueelle oli tuotu autonromuja ja -renkaita, puhelinpylväitä, metalliromua, betonijätettä, öljysoraa ja monenlaista muuta romua, Metsähallituksen maankäyttöasiantuntija Tuomo Kokkoniemi kertoo.

– Tämänkaltainen ympäristöasioiden hallinta on osa Metsähallituksen työtä, Kokkoniemi kertoo.

– Eriasteista roskaamista tulee valitettavasti jonkin verran vastaan ja ellei varsinaista tekijää saada vastuuseen tekemisistään, me siivoamme ympäristön. Silloin, kun jonkin alueen käyttö on sopimuksenmukaista, vaadimme vakuudet, joilla voimme kattaa siivoamisen, jos sellaiselle on tarvetta toiminnan loputtua, Kokkoniemi jatkaa.

Puhdistustöitä tehtiin entisen kaatopaikan pintakerroksissa sekä luiskattavilla alueilla. Maa-aineksia ei kuljetettu pois, vaan niitä käytettiin reunojen luiskaamiseen. – Ensi kesänä alueelle kylvetään ruohonsiementä ja istutetaan osalle aluetta männyntaimia, Kokkoniemi kertoo. Aiemman maisemoinnin jo ruohottuneisiin ja osittain taimettuneisiin alueisiin ei ollut tarvetta koskea.    

Jotta saataisiin estettyä alueen muuttuminen taas uudestaan kaatopaikaksi, sinne menevää tietä pengerretään, uusitaan rumpu ja tehdään oja niin, että uutta puomia ei voi kiertää. – Uudelle puomille tulee myös ohjeistus siitä mihin jätteitä voi kuljettaa luvallisesti, Kokkoniemi selvittää.

Muun muassa Destialla on Saariselän ja Ivalon välillä vastaanottopisteitä öljysoralle, betonille, puitten rungoille, kannoille sekä puhtaille maa-aineksille.

Alue säilyy kuitenkin edelleen lumenkaatopaikkana, mutta siitä käytävät keskustelut ovat vielä hieman kesken. Kunnan päätettävissä on, tarvitaanko kyseiseen toimintaan ympäristölupa.

Entisen kaatopaikan jatkokäytöllä on jonkin verran rajoituksia. Esimerkiksi majoituskäyttöön aluetta ei voi ottaa. Sen sijaan sitä voisi käyttää esimerkiksi varasto- tai logistiikka-alueeksi tai matkailun tarvitsemana aktiviteettialueena.  

Lisätiedot:

Maankäyttöasiantuntija, Tuomo Kokkoniemi, Metsähallitus Kiinteistökehitys, 0400 205 974, tuomo.kokkoniemi@metsa.fi

Saariselän entinen kaatopaikka-alue maisemointuna niin, että kumpu on tasainen.
Saariselän entinen katopaikka-alue ennen maisemointia, jolloin kumpu on jyrkkäreunainen ja tasoittamaton.