Julkaistu 2.3.2021

Metsähallitus ennallistaa suota Kinnulassa

Keski-Suomessa Kinnulassa ennallistetaan puoli vuosisataa sitten ojitettuja suoalueita riistan ja vesistöjen hyväksi. Ennallistamistyöt käynnistyivät helmi-maaliskuun vaihteessa puuston poistolla. Hyvän pakkastalven ansiosta räme kantaa hyvin hakkuukoneita.

Kinnulan Hyrkönpuron valuma-alueella ojitettiin 1960-1970-luvuilla soita metsänkasvun lisäämiseksi. Ojitus ei kuitenkaan kaikkialla tuottanut ennakoitua tulosta. Suot on päätetty ennallistaa, ja samalla ottaa niistä vesiensuojelullinen ja riistanhoidollinen hyöty.

– Suovedet laskevat Hyrkönpuroon, missä vesimäärä vaihtelee rajusti vuoden mittaan. Ennallistettavat suot toimivat jatkossa pintavesiä suodattavina kosteikkoina. Myös alueen riekkokannan odotetaan vahvistuvan, kertoo suunnittelija Jaakko Mattila, jonka tehtäviin kuuluu kala- ja riistaelinympäristöpainotteinen valuma-aluekunnostus valtion alueilla.

Ennallistaminen aloitetaan poistamalla koneellisesti ojituksen jälkeen kasvanutta puustoa. Seuraavassa vaiheessa syksyllä 2021 ojat täytetään kaivinkoneella. Lisäksi tehdään turvepatoja ohivirtausten ehkäisemiseksi.

Ennallistaminen toteutetaan Metsähallituksen Metsätalous Oy:n ja Eräpalveluiden yhteistyönä valuma-alue hankkeessa.

Lisätietoja:
Metsähallitus Eräpalvelut, suunnittelija Jaakko Mattila, 0206 39 4145
Metsähallitus Metsätalous Oy, luonnonhoidon asiantuntija Reijo Hokkanen, 0206395070 (lomalla 8.3.2021 saakka)