Julkaistu 28.6.2024

Metsähallitus ennallistaa soita Pallasjärven eteläpuolella

Pallasjärven eteläpuolella Matorovassa, lähellä Pallas-Yllästunturin kansallispuiston rajaa, on käynnissä ennallistamistyömaa. Oulun yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Luonnonvarakeskuksen ja Metsähallituksen yhteisessä tutkimushankkeessa palautetaan ojitettuja soita luonnontilaan. 

Työmaa-alueen läheisyydessä sijaitsee Punaisen hiekan päivätupa, joka on suosittu retkeilykohde. Ennallistamistyömaa ei vaikuta kansallispuiston retkeilyreiteillä kulkemiseen eikä estä kulkua Punaisen hiekan parkkipaikalle. Ennallistamisen aikana kalustoa voi olla tien varressa Matorovassa. 

Ennallistamalla suo takaisin luonnontilaan 

Suon ennallistamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään palauttamaan ojitettu tai muuten ihmisen muokkaama suo takaisin luonnontilaan. 

Matorovassa on tehty ennallistamiseen tähtäävä puunkorjuu talven aikana. Seuraavaksi aloitetaan ennallistamisen kaivinkonetyöt, joilla tukitaan osa ojastoa ja tehdään puupatoja ojiin. Ojien tukkimisella sekä patojen rakentamisella estetään veden virtaus pois suolta, jolloin suon luontaiset olosuhteet ja ekosysteemit voivat palautua. 

Osa kansainvälistä tutkimusta 

Ennallistaminen liittyy LIFE Peat Carbon -projektiin (2022–2027), jota koordinoi Latvian yliopisto. Suomesta mukana ovat Ilmatieteen laitos, Oulun yliopisto, Luonnonvarakeskus sekä Metsähallitus. Metsähallitus Metsätalous Oy vastaa ennallistamisen käytännön toteutuksesta. Lisäksi projektissa on mukana kahdeksan partneria Tanskasta, Saksasta ja Latviasta. 

Projektissa tutkitaan ennallistamisen vaikutuksia turvemaiden kasvihuonekaasutaseisiin, kasvillisuuteen, hydrologiaan ja mikrobipopulaatioihin. Matorovalla ja Välisuolla on jo tehty kattavasti mittauksia viime kesänä, ja niitä jatketaan ennallistamisen jälkeen. Tarkoituksena on mitata muutoksia, joita ennallistaminen aiheuttaa heti ensimmäisinä vuosina toimenpiteen jälkeen. 

 

Lisätiedot: 

Minna Lalli, luonnonhoidon asiantuntija, Metsähallitus Metsätalous Oy, minna.lalli@metsa.fi, p. 0403588465