Julkaistu 9.6.2021

Metsähallitus ennallistaa metsää polttamalla Nuuksion kansallispuistossa

Ennallistamispolton tavoitteena on jäljitellä metsäpalon vaikutusta luontoon. Ennallistamispoltto on tärkeä tekijä luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Suomessa elävistä uhanalaisista lajeista noin kymmenen prosenttia on riippuvaisia metsäpalojen yhteydessä syntyvästä hiiltyneestä puuaineksesta.

Nuuksion kansallispuiston pohjoisosassa on valmisteltu ennallistamispolttoalue, joka poltetaan sääolosuhteiden salliessa. Metsähallitus aloitti alueen polttamisen 6.6.2021.

Ennallistamispolton onnistuminen on riippuvainen sääolosuhteista, sillä poltto edellyttää maaston riittävää kuivumista. Ennallistamispoltot suoritetaan pääsääntöisesti ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikaan, jolloin maasto on tarpeeksi kuivaa.

Ennallistamispoltto merkittävä osa luonnon monimuotoisuuden turvaamista

– Metsäpalot havaitaan Suomessa nykyisin nopeasti ja niiden laajuus on pienentynyt merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana. Sinänsä hyvällä muutoksella on ollut negatiivinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen, sillä osa Suomessa elävistä uhanalaisista lajeista on riippuvaisia hiiltyneestä puuaineksesta, sanoo suunnittelija Helena Lundén Metsähallituksen Luontopalveluista. Lundén toimii Nuuksion ennallistamispolton poltonjohtajana.

Osa lajeista hyötyy poltosta suoraan, osa taas välillisesti. Jotkin lajit tarvitsevat elääkseen hiiltynyttä puuta, toiset taas hyötyvät palon aiheuttamasta lämmöstä. Lundén kertoo, että esimerkiksi putkilokasvi huhtakurjenpolven siemen voi odottaa sopivaa kuumuutta maaperässä kymmeniäkin vuosia, ennen kuin se alkaa itää.

Ennallistamispoltot tehdään hallitusti, 1,6 hehtaarin kokoisella alueella mäntymetsää.

– Ennallistamispoltot ovat arvokkaita toimenpiteitä luonnolle ja turvallisia ympäristölle, vaikka kyseessä onkin metsäpaloa jäljittelevä tilanne. Riskeihin varaudutaan aina huolella ja ennallistamispoltto suoritetaan mahdollisimman turvallisesti.

Myös Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen tutkijat osallistuvat ennallistamispolttoon. Heidän tavoitteenaan on selvittää, voisiko ennallistamispoltoista kerätä drooni- ja kaukokartoitusdataa, jota voitaisiin hyödyntää metsäpalojen ehkäisyssä.

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Petri Loikkanen, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut; petri.loikkanen@metsa.fi tai puh. 040 4802314