Julkaistu 20.3.2018

Metsähallitus ei vuokraa Sulaojalta maata vedenpullottamolle

Metsähallitus on päättänyt olla vuokraamatta Utsjoen Sulaojan läheisyydestä Luomusjoen vierestä maa-aluetta vedenpullottamoa varten. Metsähallitus suhtautuu periaatteessa positiivisesti aluetaloutta edistäviin hankkeisiin ja uudenlaisiin luonnonvaroihin liittyviin liiketoimintoihin. Kuuntelemme kuitenkin aina tarkasti paikallisyhteisöä ja pyrimme sovittamaan erilaiset näkökulmat yhteen. Tässä tapauksessa eri osapuolten kuulemisessa tuli esille niin vahva vastustus, että alueen vuokraamiselle ei mielestämme ollut edellytyksiä.

”Sen sijaan olemme esittäneet yrittäjälle, että etsimme yhdessä toimintaan paremmin sopivaa kohdetta”, Metsähallituksen maankäyttöasiantuntija Tuomo Kokkoniemi kertoo.

Metsähallitukselta haettiin viime vuonna Sulaojan läheisyydestä vuokra-aluetta vedenpullottamolle kahteen eri paikkaan. Ensimmäinen paikka oli osin muinaismuistoalueella ja sai siihen perustuen kielteisen vastauksen. Nyt käsiteltävänä ollut hakemusalue sijaitsee hieman kauempana varsinaisesta lähteestä ja muinaismuistoalueen ulkopuolella, vanhalla soramonttualueella.

”Metsähallituksen tulee maanhaltijana käsitellä lupahakemukset aina asianmukaisesti. Toinen lupahakemus poikkesi edellisestä, joten se vaati uuden hakemuskäsittelyn”, Kokkoniemi selvittää.

Metsähallitus pyysi hankkeeseen lausunnot Utsjoen kunnalta, Saamelaiskäräjiltä, Saamelaismuseo Siidalta, Paistunturin paliskunnalta ja Lapin ELY-keskukselta.

”Lapin ELY-keskusta lukuun ottamatta kaikki lausujat vastustivat vedenpullottaman perustamista tälle paikalle”, Kokkoniemi kertoo. Metsähallitukselle toimitettiin myös yksi hanketta vastustava nimilista ja yksi puoltava nimilista sekä jonkin verran muita vastustavia lausuntoja.

”Tämä pullottamohanke kaatui nimenomaan paikkaan. Saamelaiset pitävät koko Sulaojan lähimaastoa pyhänä”, Kokkoniemi sanoo. Sulaojan alueella on hyvin vahva kulttuurihistoriallinen merkitys. Pullottamoa sinänsä ei suoraan vastustettu, vaan useissa lausunnoissa ehdotettiin, että sille etsittäisiin joku muu paikka Utsjoelta.

”Saamelaiskäräjät rohkaisee saamelaisia tekemään uusia, ekologisesti ja kulttuurisesti kestäviä aloitteita, joilla voitaisiin tukea saamelaisten elinmahdollisuuksia saamelaisten kotiseutualueella myös tulevaisuudessa”, Saamelaiskäräjät kirjoittaa lausunnossaan.

Sekä Utsjoen kunta että Paistunturin paliskunta esittivät lausunnoissaan, että hakija ja Metsähallitus etsivät pullottamolle toista sijoituspaikkaa.

Lisätiedot

Metsähallitus Kiinteistökehitys, maankäyttöasiantuntija Tuomo Kokkoniemi, 0400 205 974, tuomo.kokkoniemi@metsa.fi

Metsähallitus Kiinteistökehitys, johtaja, Tuomas Hallenberg, 040 528 6069, tuomas.hallenberg@metsa.fi