Julkaistu 19.12.2018

Metsähallitus ei lomauta metsureita tänä talvena

Toisin kuin kahtena aiempana vuotena, metsureita ei ole tarpeen lomauttaa tänä talvena.

Metsähallitus perusti alkuvuodesta metsureiden talvityöllistämistä pohtivan työryhmän, missä ideoitujen toimenpiteiden myötä talviaikainen lomautustarve pystyttiin minimoimaan. Työryhmässä etsittiin monialaisena yhteistyönä konkreettisia vaihtoehtoja talviaikaiselle metsurityölle sekä tehostettiin kesäaikaista työntekoa paikallisten sopimusten avulla. Esimerkiksi kannustesopimuksen avulla metsureita motivoitiin vapaiden kerryttämiseen talvea varten. Lisäksi Metsähallitus oli mukana TE-keskuksen Matkailudiili-hankkeessa, josta kiinnostui 39 metsuria. Luonnonvarakeskuksen susi-tutkimus työllistää samoin muutamia metsureita.

Työmahdollisuuksia etsittiin aiempaa aktiivisemmin myös Metsähallituksesta, muun muassa suunnittelua ja puunkorjuuta avustavia sekä tienpitoon liittyviä töitä.

Metsähallituksessa työskentelee kaikkiaan 230 metsuria. Metsurien talvityöllistämisen edistämiseksi tehty työ on osa Metsähallituksen vastuullisuusohjelmaa.

Lisätietoja:

Metsähallitus Metsätalous Oy, va. metsänhoitojohtaja Olli Lipponen, p. 040 738 4408