Julkaistu 31.3.2022

Metsähallitus arvostaa luontokartoittajien työtä

Vapaaehtoisten luontokartoittajien kokoama materiaali valtion metsistä täydentää Metsähallituksen omia tietoja uhanalaisten lajien esiintymistä. Koneen säätiön rahoittama inventointiraportti julkaistiin 30.3.

”Kiitämme työryhmää inventointiraportista, tutustumme siihen huolella ja analysoimme aineiston. Teemme raportoiduissa kohteissa alue-ekologisen tarkastelun sekä laji-inventointeja,” Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula kertoo.

Raportissa esitetyn arvion mukaan valtion mailla on noin 135 000 hehtaaria suojelematonta luonnonmetsää.

”Jotta voimme keskustella luonnonmetsistä, meillä pitäisi olla yhteneväinen käsitys siitä, mikä on luonnonmetsä. Tällä hetkellä termille ei ole yhteisesti hyväksyttyjä kriteereitä kansallisella eikä EU-tasolla. Ne saadaan toivottavasti kesään mennessä. Esimerkiksi useimmilla raportissa mainituilla kohteilla on pitkä metsätaloushistoria”, Kumpula toteaa ja jatkaa:

”Uskoakseni meillä on kuitenkin sama tavoite luontokartoittajien kanssa: lajien ja luontotyyppien uhanalaistumiskehityksen pysäyttäminen ja EU:n monimuotoisuusstrategian edellyttämien kansallisten sitoumusten toteuttaminen.”

Metsätalouden Lajidemo-hankkeessa on paneuduttu siihen, miten tiedossa olevat uhanalaiset lajit voidaan paremmin ottaa huomioon metsänkäsittelyssä.

”Kaikki uhanalaislajiesiintymät eivät vaadi koko metsän rauhoittamista tai käsittelyn ulkopuolelle jättämistä. Usein riittää, että metsää käsitellään alueella esiintyvät lajit huomioiden esimerkiksi peitteisin hakkutavoin tai jättämällä alueelle lajiston kannalta arvokkaimmat puut”, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen kuvailee.

Metsähallitus on viime vuosina huomattavasti lisännyt aktiivisia luonnonhoitotoimia talouskäytössä olevissa monikäyttömetsissä. Myös henkilöstön lajisto-osaamista on parannettu palkkaamalla useita lajiasiantuntijoita.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, toimitusjohtaja Jussi Kumpula, p. 0400 388 614
Metsähallitus Metsätalous Oy, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen, p. 040 583 6983