Julkaistu 21.5.2021

Metsähallitus aloittaa maastoselvitykset – työ alue-ekologisen verkoston hyväksi jatkuu

Metsähallitus Metsätalous Oy täydentää valtion maiden alue-ekologista verkostoa koko maassa. Alue-ekologisen tarkastelun periaatteita noudattava päivitys käynnistyy toukokuussa Pohjanmaa- Kainuun alueella.

Valtion maiden alue-ekologisen verkoston ytimiä ovat luonnonsuojelualueet ja monikäyttömetsien luontokohteet. Luontokohteiden lisäksi verkosto koostuu lajiesiintymistä, ekologisista yhteyksistä, riistan elinympäristöistä sekä kulttuuri- virkistys ja maisemakohteista. Metsätalous on näillä alueilla rajoitettua tai alueet ovat metsätalouskäytön ulkopuolella.

– Vuosina 2017-2020 tehtiin edellinen Pohjanmaan ja Kainuun alue-ekologisen verkoston päivitys, jolla tarkennettiin ja täydennettiin luontokohdeverkostoa. Nyt suunnittelijamme suuntaavat maastotarkastukset tämänhetkisten päivitystarpeiden mukaan. Sisällytämme tarkastuskohteisiin myös luontojärjestöjen kanssa käydyssä vuorovaikutusprosessissa esiin tulleita kohteita, kertoo suunnittelupäällikkö Ilkka Herukka Metsähallitus Metsätalous Oy:stä. 

– Pohjanmaa-Kainuun päivitykseen sisältyy muun muassa järjestöjen esiin nostamia asioita mm. korpien tunnistusta. Lajitiedon osalta paikkatietoaineistomme täydentyy kohteilla tehtyjen maastotarkastusten perusteella, jatkaa suunnittelupäällikkö Herukka. 

Metsätalous Oy:n Pohjanmaa- Kainuun alueen päivitykseen osallistuvia suunnittelijoita perehdytetään alue-ekologiseen suunnitteluun mm. kaksipäiväisellä koulutuksella kesäkuun alussa. Koulutuksen aiheena on luontokohteiden tunnistamista ja rajaamista, lahopuun mittausta sekä lajien tunnistamista.

Lisätietoja:

Metsähallitus Metsätalous Oy, aluejohtaja Arto Tolonen p.0400-192931
Metsähallitus Metsätalous Oy, suunnittelupäällikkö Ilkka Herukka p.040-4871897