Julkaistu 11.4.2022

Metsähallitus aloittaa kevään luontoselvitykset Korsnäsin merituulivoimapuistoa varten

Metsähallitus jatkaa Korsnäsin merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiin liittyviä luontoselvityksiä maalla ja merellä heti jäiden lähdettyä. Tuulimittaukset Bergön saarella Maalahdessa jatkuvat.

Tuulimittauksilla kootaan tietoa alueen tuuliolosuhteista suunnitteilla olevan merituulivoimalapuiston käytön suunnittelua varten. Mittauksessa käytettiin Sodar-laitetta, jonka mittausteknologia perustuu ääniaaltojen etenemiseen ilmassa. Sodar kuitenkin siirretään pois huhtikuun kuluessa, koska avoimessa talvisessa maastossa laitteen piippaus kantautuu häiritsevästi naapurustoon.

Maston pystytysvideolla ainutlaatuisia maisemia

Metsähallitus pystytti tuulimittauksia varten Bergölle 174,5 metriä korkean maston. Maston pystytyksessä käytettiin nosturia ja helikopteria.

Maston pystytystä kuvaava video näyttää erikoisasentajien ja helikopterin yhteistyötä poikkeuksellisen korkealla työmaalla. Video näyttää myös paikallisia maisemia ainutlaatuisesta näkökulmasta. Video on katsottavissa verkkosivuillamme.

Monipuoliset luontoselvitykset alkavat jäiden lähdettyä

Huhtikuussa jäiden lähdettyä Metsähallitus käynnistää merenpohjan luotauksen. Merenpohjan pinnanmuodostusta tutkitaan merituulivoimapuiston sähkönsiirtokaapelin sijainnin ja merenpohjan rakennettavuuden selvittämiseksi.

Huhti-toukokuussa jatketaan kalastoselvityksiä. Toukokuussa kartoitetaan lintujen muuttoreittejä ja sulkien vaihtoalueita. Lisäksi lasketaan kevätmuuton aikaan suunnitellulla merituulivoimapuiston alueella ja rannikolla lepäilevien lintujen määriä ja lajeja. Kesällä ovat vuorossa kasvillisuus- ja biotooppiselvitykset merellä ja maalla.

LISÄTIETOJA:

Heidi Vest, tuulivoima-asiantuntija, Metsähallitus, Korsnäsin toimisto, puh. 040 – 167 6862
sähköposti: heidi.vest@metsa.fi

TAUSTATIETOA TOIMITUKSILLE:

Korsnäsin merituulivoimahanke

Kehitämme Korsnäsin edustalle mittavaa merituulivoimapuistoa fossiilivapaan energiantuotannon lisäämiseksi. Puisto tuottaisi valmistuttuaan arviolta 5000 GWh energiaa vuodessa, mikä vastaa noin puolta Suomen tuulivoimatuotannosta vuoden 2021 lopussa.

Haemme parhaillaan kumppania rakentamaan merituulivoimapuiston 70–100 tuulivoimalaa ja operoimaan puistoa energian tuottajana. Koko puiston nimellinen kapasiteetti on noin 1300 MW. Yhden merituulivoimalan kapasiteetti olisi 12–20 MW.

Korsnäsin merituulivoimapuisto lisäisi valmistuessaan merkittävästi Suomen uusiutuvan energian tarjontaa. Tämä on myös Metsähallituksen ilmasto-ohjelman tavoite ja kuuluu meille määritettyihin tehtäviin valtion maa- ja vesialueiden hallinnoijana.

Avasimme maaliskuun puolivälissä uuden toimiston Korsnäsiin. Projektiasiantuntija Heidi Vest on tavattavissa Korsnäsin toimistolla tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.00–16.00.

Yiedotamme luontoselvityksistä lisää sitä mukaa, kun niitä käynnistyy.