Julkaistu 22.8.2018

Metsähallituksen vuoden 2017 ympäristö- ja innovaatiopalkinnot jaettiin

Metsähallituksen innovaatiopalkinto myönnettiin Metsähallitus Metsätalous Oy:n maankäyttöpäällikölle Antti Maukoselle ja luonnontuotteiden mobiililuvalle. Maukosen johdolla Metsähallitus on vastannut luonnontuotteiden yhä kasvavaan kysyntään tuotteistamalla ja ohjeistamalla luonnontuotteiden keruuta ja helpottamalla niiden saatavuutta.

Mobiililupa on lisännyt valtion maiden luonnontuotteiden keruuta ja käyttöä sekä helpottanut tähän liittyvää niin asiakkaiden kuin Metsähallituksenkin työtä. Henkilökohtaisen mobiililuvan puhelimitse hankkimalla voi Metsähallituksen metsätalouskäytössä olevista monikäyttömetsistä kerätä luonnontuotteita, kuten pakuria, kunttaa, havuja ja kuusenkerkkiä.

Vuoden ympäristöpalkinto luovutettiin Luontopalvelujen kehityspäällikkö Mikko Tiiralle kansallisesti merkittävien Life-hankkeiden eteen tehdystä ansioituneesta työstä. Tiiran ansiosta on saatu läpi huomattava määrä metsähallitusvetoisia hankkeita, joista esimerkkeinä Luonnonhoito-Life, Paahde-Life, Saimaannorppa-Life, Freshabit-Life, Metsäpeura-Life ja Hydrologia-Life.

EU:n rahoittamat Life-hankkeet edustavat suurimpia kansallisia ympäristöhankkeita ja niiden vaikutus monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämisessä on merkittävä. Hankkeet ovat olleet merkittävä panostus suomalaiseen ympäristön- ja luonnonsuojeluun jo lähes kahden vuosikymmenen ajan ja niillä on saatu Suomeen EU-rahoitusta yli 70 miljoonaa euroa. Nykyään suurin osa valtion mailla tehtävistä elinympäristöjen ennallistamis- ja hoitotoimista tehdään osana Life-hankkeita.

Lisää luonnontuotteiden mobiililuvasta: https://www.metsa.fi/luonnontuoteluvat
Lisää Life-hankkeista Hankkeet-sivulta: https://www.metsa.fi/hankkeet

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja Tapio Pouta, +358 40 029 5909, tapio.pouta@metsa.fi
Viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi, +358 50 598 9958, terhi.koipijarvi@metsa.fi