Julkaistu 1.10.2019

Metsähallituksen viestintä- ja vastuullisuusorganisaatio vahvistuu

Metsähallituksen viestinnän ja vastuullisuuden tehtäviä on järjestelty uudelleen vastaamaan sekä sisäisiä että ulkoisia sidosryhmätarpeita.

”Tavoitteellinen sisäinen viestintä mahdollistaa hyvän organisaatiokulttuurin ja yhteisten päämäärien saavuttamisen”, sanoo viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi. ”Uskomme, että Metsähallitus onnistuu tehtävässään vain vahvalla viestintä- ja vastuullisuusosaamisella. Tulevaisuuden toimijalta odotetaan yhä herkempää ymmärrystä sekä sisäisistä että ulkoisista sidosryhmistä”, Koipijärvi jatkaa.

FM Laura Ticklén siirtyy Eräpalveluista erikoissuunnittelijan tehtävistä Metsähallituksen konserniviestintään viestintäpäälliköksi. Viestintäpäällikön tehtävä on uusi ja sen painopiste on sisäisen viestinnän kehittämisessä ja työnantajakuvan vahvistamisessa.

Tiedottaja FM Hanna Kelola-Mäkeläinen jatkaa viestintätiimissä uudessa tehtävässä vastuullisuusasiantuntijana. Hän vastaa jatkossa Metsähallituksen vastuullisuusohjelman koordinoinnista, vastuullisuusraportoinnista sekä johtaa Metsähallituksen vastuullisuusryhmää.

Uudet tehtävät tulevat voimaan 1.10.2019 lähtien.

Lisätietoja:
Terhi Koipijärvi, viestintäjohtaja, Metsähallitus, puh. 050 598 9958