Julkaistu 8.10.2021

Metsähallituksen vedenalaisen luonnon kunnostukset tuottavat tulosta

Metsähallituksen Luontopalvelujen meritiimi istutti Läntiselle Suomenlahdelle meriajokasta ensimmäistä kertaa viime vuonna. Istutukset ovat säilyneet, ja osassa kohteista meriajokas on muodostanut uutta tiheää kasvustoa.   

Merenpinnan alaisten niittyjen ennallistaminen on ensimmäisten seurantojen perusteella onnistunut. Meritiimi istutti meriajokasta Läntiselle Suomenlahdelle tänä ja viime vuonna. Meriajokas on yksi Itämeren avainlajeista, sillä sen muodostamat laajat ja tiheät meriniityt tarjoavat ravintoa ja suojaa sadoille Itämeren lajeille.

Veden pohjassa kasvaa ruohoja pinnan alla.
Istutetut meriajokkaat ovat säilyneet pohjassa. Kuva: Joonas Hoikkala.

Istutusten tavoitteena on saada lisää arvokasta tietoa meriajokkaan kasvuolosuhteiden vaatimuksista sekä parantaa suojelualueiden tilaa.

Viime vuonna sukeltajat istuttivat testimielessä meriajokasta Metsähallituksen hallinnoiman Tammisaaren saariston kansallispuiston alueelle, missä meriajokasta esiintyi jo ennestään. Tämän vuoden istutuksia varten käytiin läpi historiallisia meriajokasesiintymiä 1800-luvun lopulta vuoteen 1990. Istutukset tehtiin alueille, joilla on historiallisesti esiintynyt meriajokasta, mutta joilta sitä ei nykyisin ole enää löytynyt.

Meriajokasta uhkaavat etenkin rantarakentaminen, ruoppaukset sekä rehevöityminen. Laji onkin monin paikoin taantunut etenkin väli- ja sisäsaaristoissa. Jos meriajokasniittyjä onnistutaan ennallistamistoimenpiteillä palauttamaan alueille, joista ne ovat hävinneet, se lisää merkittävästi paikallista lajikirjoa. Näin kunnostuksilla saadaan lisättyä mereisten suojelualueiden monimuotoisuutta.

Meriajokasta on siirtoistutettu sukeltamalla satoja yksilöitä kaikkiaan neljään eri kohteeseen. Syyskuussa tehdyissä seurannoissa näky meren pohjassa oli monin paikoin ilahduttava: istutukset olivat suurimmaksi osaksi säilyneet, ja osassa kohteista meriajokas oli muodostanut tiheää kasvustoa.

Istutetut meriajokkaat olivat säilyneet sekä alueilla, joilla niitä tiedettiin kasvavan luonnostaan, sekä alueilla, joissa lajia ei enää esiinny, mutta historiallisten lajitietojen perusteella sitä on aiemmin kasvanut.

– Oli todella palkitsevaa nähdä, että viime ja tämän vuoden meriajokasistutukset olivat onnistuneet. Tämän vuoden osalta ne onnistuivat jopa edellisvuotta paremmin, sillä silloin vasta testasimme istutusmenetelmää ensimmäistä kertaa. Olemme vielä aivan alkutekijöissä vedenalaisissa kunnostuksissa, mutta tiedon ja kokemusten karttuessa ehkäpä tulevaisuudessa sovellamme istutusmenetelmää myös muihin lajeihin, kertoo Metsähallituksen erikoisuunnittelija ja meribiologi Aija Nieminen.

Tulevia ennallistamistoimia meriajokkaiden osalta voidaan siis talven aikana suunnitella hyvillä mielin. Myös jo tehtyjen istutusten seurantaa jatketaan.

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Aija Nieminen, Metsähallitus, Luontopalvelut, puh. 040 529 2549, aija.nieminen@metsa.fi