Julkaistu 31.1.2023

Metsähallituksen vapaan kelkkailun alueiden kausi on pääsemässä täyteen vauhtiin Kainuussa

Kainuussa pääsee tänä talvena moottorikelkkailemaan neljällä Metsähallituksen vapaan kelkkailun alueella. Hyrynsalmen-Suomussalmen ja Puolangan kelkkailualueet ovat jo käytössä, Kuhmon alueet avataan perjantaina 3.2. Alueet sijaitsevat valtion mailla, ja Metsähallitus on tehnyt niiden käytöstä sopimuksen kuntien kanssa.

Kainuun vapaan kelkkailun alueet sijaitsevat valtion talouskäytössä olevissa monikäyttömetsissä. Vapaan kelkkailun salliminen rajatuilla alueilla tukee valtion maa- ja vesialueiden päällekkäisen käytön periaatetta. Samalla Metsähallitus haluaa tukea paikallista matkailuelinkeinoa ja moottorikelkkaharrastusta. Kainuun ensimmäinen kohde avattiin kokeiluluonteisesti Kuhmoon vuonna 2018.

Kohteiden ylläpidosta, kuten teiden aurauksesta ja opasteista, vastaavat kunnat. Alueiden käyttö ja ajaminen alueilla tapahtuvat käyttäjän omalla vastuulla. Alueilla ajoon tarvitaan Metsähallituksen uralupa.

Kuhmo: Romuvaara ja Kuikka

Kuhmossa on tänä talvena kaksi aluetta, entuudestaan tuttu Kuikka ja uutena avattava Romuvaara. Molemmista alueista ja niille johtavien teiden aurauksesta vastaa Kuhmon kaupunki.

Romuvaara on pinta-alaltaan noin 1 300 hehtaaria. Alue rajautuu etelässä ja lännessä moottorikelkkauraan, pohjoisessa ojaan ja vanhaan kulku-uraan ja idässä puroon ja järveen. Kuhmon keskustasta Romuvaaraan on matkaa kelkkauraa pitkin noin 25 kilometriä. Autolla pääsee alueelle Lentiirantieltä Riihivaarantien ja Sarvijärventien kautta (alue on Sarvijärventien varressa). Silloin kun tietä ei ole aurattu, kulku tapahtuu kelkalla kelkkauraa pitkin.

Toinen alue sijaitsee Kuhmon itärajalla Koukkula-Kuikka-alueella. Se on kooltaan noin 2 500 hehtaaria. Kuikka on alueeltaan selkeä ja metsätiestön rajaama. Alue rajoittuu yksityismaihin ja luonnonsuojelualueeseen. Rajat on merkitty punaisella ja sinisellä nauhalla. Suojelualueilla ja yksityismailla ei saa ajaa. Alueen sisällä on kiellettyä ajaminen alle kolmen metrin korkuisissa taimikoissa. Alueella on puroja, joiden jää ei ole kantavaa. Alueella liikkuessa voi kohdata eläimiä, mm. hirviä, joita ei saa häiritä kelkkailulla.

Kuikan alueella on käynnissä hakkuita ja puutavaran kuljetusta. Hakkuualueilla ei saa kelkkailla ja hakkuualueille johtavilla teillä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Kuikan alueen opastetauluun on tulossa kartta hakkuualueista.

Kuikan alueen parkkipaikka on siirretty Kivikiekintien ja alueen eteläreunan tien risteykseen, jossa on myös WC ja nuotiopaikka.

Hyrynsalmen-Suomussalmen alue

Kelkkailualue on kooltaan 1 340 hehtaaria, keskimäärin kuusi kilometriä pitkä ja kaksi kilometriä leveä. Se sijaitsee Hallan itäpuolella ja rajautuu moottorikelkkauraan, teihin ja Suomussalmen puolella lähelle Emäjokea. Alueen ylläpidosta vastaavat Hyrynsalmen ja Suomussalmen kunnat. Huoltotoimia tehdään yhdessä Suomussalmen Kelkkailijat ry:n ja Hyrynsalmen Moottorikelkkailijat ry:n kanssa. Alueelle pääsee autolla.

Puolangan Paljakan alue: Vääränsärkkä

Puolangan 130 hehtaarin vapaan kelkkailun alue sijaitsee Vääränsärkillä Matkailukeskus Paljakan läheisyydessä. Alueelle kuljetaan kelkalla moottorikelkkauraa pitkin. Alue soveltuu kelkkailuun erinomaisesti, sillä rinteet ovat jyrkkiä ja Paljakka on Suomen lumisinta seutua. Lunta on jo tälle talvelle erittäin hyvin. Jyrkkä särkkämaasto tuo haasteita kelkkailuun. Jyrkimpiin kohtiin on tehty muutamia uusia nousukohtia poistamalla puita ajoväylältä. Kohdetta ylläpitää Puolangan kunta yhdessä Matkailuyhdistys Puolanka-Paljakka ry:n kanssa.

Lisätietoja:

Metsähallitus Metsätalous Oy, aluepäällikkö Jussi Moilanen, p. 040 5863618 (Kuhmo)
Metsähallitus Metsätalous Oy, aluepäällikkö Ulla Lehtonen p. 040 7537372 (Suomussalmi)
Metsähallitus Metsätalous Oy, aluepäällikkö Ahti Juntunen, p. 0400 344319 (Puolanka)

Kuhmon kaupunki, kunnossapitopäällikkö Tero Uhlbäck, p. 044 7255 263
Suomussalmen kunta, kiinteistöpäällikkö Niko Vesterlund, p. 044 777 3373
Hyrynsalmen kunta, käyttöpäällikkö Lari Heikkinen p. 040 6104417
Puolangan kunta ja Paljakka, Heikki Kanniainen p. 040 8306592 ja Juha Haanela p. 044 748 667

Kartat