Julkaistu 15.10.2021

Metsähallituksen Vaikuttaja-palkinto juhlivalle Suomen Metsästäjäliitolle

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta suomalaisten metsästäjien etujärjestön, Suomen  Metsästäjäliiton perustamisesta. Metsähallitus myönsi juhlivalle liitolle Vaikuttaja-palkinnon sen pitkäaikaisesta työstä suomalaisen eräkulttuurin edistäjänä. 

Palkinnon luovuttanut pääjohtaja Juha S. Niemelä muistutti liittoa onnitellessaan sen pitkästä ja johdonmukaisesta työstä metsästyksen puolestapuhujana. 
– Laajojen riistamaiden haltijana Metsähallitus haluaa strategiansa mukaisesti myös riista-asioissa luoda arvoa luonnolle, ihmisille ja yhteiskunnalle. Tässä työssä tarvitsemme Metsästäjäliiton kaltaisia hyviä kumppaneita, sanoi pääjohtaja Niemelä palkintoa luovuttaessaan.   

Metsästäjäliiton tuore strategia katsoo tulevaisuuteen ja hahmottaa hienosti metsästyksen ja metsästäjien roolin muuttuvassa toimintaympäristössä.  Luonnon kunnioittaminen, vastuullisuus ja yhteisöllisyys ovat arvoja, joita pääjohtajan Niemelän mukaan myös Metsähallitus arvostaa.  
– Suomalaisia kutsutaan usein Euroopan viimeiseksi metsästä-keräilijä kansaksi. Metsästäjäliiton tuore strategia nostaa keskiöön myös suomalaisen luonnon ja sen tuotteiden arvostamiseen perustuvan eräkulttuurin, Niemelä toteaa. 

Niemelän mukaan erälle ei enää lähdetä nälän pakottamana, vaan virkistäytymään ja hakemaan kokemuksia, jotka ovat arvokkaita myös silloin kuin saalista ei saada. 
– Metsästäjäporukassa tai yhdessä koiran kanssa koetaan hetkiä, jotka rauhoittavat ja auttavat palautumaan arjen haasteista.  

Metsähallituksella on tärkeä rooli mahdollistaa eräkokemus mahdollisimman monille, myös niille, joilla ei ole muita metsästysmahdollisuuksia. Tätä rooliaan hoitaessaan Metsähallitus ottaa vastuullisesti huomioon niin riistakantojen kuin sosiaalisenkin kestävyyden. Pääjohtaja Juha S. Niemelän mukaan Metsästäjäliiton asiantuntemukseen ja avoimuuteen perustava tapa työskennellä tekee siitä tässä työssä halutun ja arvostetun yhteistyökumppanin.   

Merkkivuottaan juhliva Suomen Metsästäjäliitto on koti kaikille metsästäjille, metsästyksestä kiinnostuneille ja suomalaista eräkulttuuria arvostaville.  
– Toivotamme juhlivalle Metsästäjäliitolle onnea seuraavalle sadalle vuodelle, pidetään suomalainen eräkulttuuri voimissaan yhdessä!, lausui pääjohtaja Juha S. Niemelä onnittelujen lopuksi. 

Lisätietoja:
Pääjohtaja Juha S. Niemelä, puh. 020 639 4201