Julkaistu 1.12.2021

Metsähallituksen työmaalla on tehty ilkivaltaa – tutkimusjärjestelyjä on häiritty

Metsähallituksen jatkuvan kasvatuksen havaintoalueella Suomussalmen Pirttivaarassa on tehty ilkivaltaa. Havaintoalueen tutkimuksen koealojen merkitsemiseen laitetut nauhoitukset on luvatta otettu pois.

Metsähallituksen toimihenkilö huomasi alkuviikosta maastotarkastuksella, että koealojen merkintään käytettyjä nauhoja oli luvatta poistettu. Tavanomaista tarkemmalla suunnittelulla ja merkinnällä on haluttu turvata tutkimuksen koealajärjestelyt ja uhanalaisten lajien säilyminen myös hakkuiden yhteydessä.

Ilkivallan seurauksena koealajärjestelyt ovat nykyisillä merkinnöillä toteuttamiskelvottomat. Koealojen uudelleen merkintä vaatii runsaasti lisätyötä ja aiheuttaa tuhansien eurojen lisäkustannukset.

”Metsähallitus tekee vahingonteosta rikosilmoituksen”, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen toteaa.

Koealojen metsien käsittely on Pirttivaarassa kesken, sillä työt keskeytettiin lokakuun puolivälissä työturvallisuussyistä.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen p. 040 583 6983

Taustatietoa jatkuvan kasvatuksen havaintoalueista

Metsähallitus perusti kolme laajaa (5000 ha) jatkuvan kasvatuksen havaintoaluetta syksyllä 2019.Alueille on laadittu yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa koealajärjestelyt, joita nyt toteutetaan.

Havaintoalueiden avulla hankitaan lisää käytännön kokemusta peitteisen metsätalouden harjoittamisesta laajoilla alueilla,myös menetelmälle haastavissa olosuhteissa. Oleellista jatkuvassa kasvatuksessa on, että metsä säilytetään aina peitteisenä ja metsänkasvatuksen päämenetelmiä  ovat metsänhoidolliset poimintahakkuut sekä alle 0,3 hehtaarin pienaukot. Uusien taimien odotetaan syntyvän luontaisesti ilman viljelyä.

Havaintoalueille on laadittu käsittelyohjelmat ja yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa alueille on perustettu jatkuvan kasvatuksen koealat toimenpiteiden pitkäaikaisten vaikutusten selvittämiseksi.