Julkaistu 11.5.2021

Metsähallituksen työ alue-ekologisen verkoston hyväksi jatkuu

Metsähallitus Metsätalous Oy täydentää valtion maiden alue-ekologista verkostoa koko maassa. Alue-ekologisen tarkastelun periaatteita noudattava päivitys käynnistyi ensimmäisenä Etelä-Suomen alueella, jossa viisi suunnittelijaa aloittivat työnsä.

Valtion maiden alue-ekologisen verkoston ytimiä ovat luonnonsuojelualueet ja monikäyttömetsien luontokohteet. Luontokohteiden lisäksi verkosto koostuu lajiesiintymistä, ekologisista yhteyksistä, monimuotoisuuden lisäämisalueista, riistan elinympäristöistä sekä kulttuuri- virkistys ja maisemakohteista.

– Vuosina 2018-2019 tehtiin Etelä-Suomen alue-ekologisen verkoston päivitys, jolla tarkennettiin ja täydennettiin luontokohdeverkostoa. Nyt kohdennamme maastotarkastukset tämänhetkisten päivitystarpeiden mukaan. Sisällytämme tarkastuskohteisiin myös luontojärjestöjen kanssa käydyssä vuorovaikutusprosessissa esiin tulleita kohteita, kertoo aluejohtaja Pasi Korteniemi Metsähallitus Metsätalous Oy:stä. 

– Etelä-Suomen päivitykseen sisältyy muun muassa järjestöjen esiin nostamien kohteiden, korpien, maisemakohteiden ja ekologisten käytävien läpikäyntiä vuoden 2021-2022 aikana. Lajitiedon osalta paikkatietoaineistomme täydentyy luontojärjestöjen meille toimittamien havaintojen ja kohteilla tehtyjen maastotarkastusten perusteella, jatkaa aluejohtaja Korteniemi.

Metsätalous Oy:n Etelä-Suomen alueen päivitykseen osallistuvia suunnittelijoita on perehdytetty alue-ekologiseen suunnitteluun ja viime viikolla järjestettiin kaksipäiväinen maastokoulutus Keuruulla ja Äänekosken Kivetyssä.

Alue-ekologisen tarkastelun periaatteita noudattava päivitys käynnistyy  toukokuussa myös Pohjanmaa-Kainuun alueella. Päivitykseen sisältyy muun muassa järjestöjen esiin nostamia asioita mm. korpien tunnistusta.
Lajitiedon osalta paikkatietoaineistomme täydentyy kohteilla tehtyjen maastotarkastusten perusteella.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, aluejohtaja Pasi Korteniemi, p. 040 5716 420

Alue-ekologisen suunnittelun päivitystä tekevien suunnittelijoiden maastokoulutus Äänekosken Kivetyllä. Atte Vehmas ja Rami Mäkelä (takana) tutkivat vanhalla kannolla kasvavaa ryväsjäkälää vuonna 2010 kylvetyssä viljelytaimikossa. Kuva Niklas Björkqvist.
Alue-ekologisen suunnittelun päivitystä tekevien suunnittelijoiden maastokoulutus järjestettiin Keuruulla ja Äänekosken Kivetyllä. Suunnittelija Atte Vehmaa ja tiimiesimies Rami Mäkelä tutkivat vanhalla kannolla kasvavaa ryväsjäkälää vuonna 2010 kylvetyssä viljelytaimikossa. Kuva Niklas Björkqvist.