Julkaistu 16.8.2021

Metsähallituksen tontteja Hossaan – alueen teitä kunnostetaan

Hossan osayleiskaavan mukaisille rakennuspaikoille on suunniteltu teitä kesän aikana. Teiden rakentaminen sekä tonttien valmistelu myyntiä varten käynnistyy kuluvan syksyn aikana. Tavoitteena on saada lisää tonttitarjontaa erityisesti matkailuyrityksille kehittyvällä Hossan alueella.

Tässä vaiheessa tiet rakennetaan Hossanjärven tonteille Pieneen Koukkuvaaran ja Nimettömänjärven tonteille Paukuttajankankaan maisemiin 2,5 kilometrin verran, yhteensä noin 20 tontille. Lisäksi tonttien puustoa käsitellään harventamalla. Tonttialueet valmistuvat on ensi kesän aikana.

Myös Seipiniemen tietä kunnostetaan. Tien kantavuutta parannetaan ja tielinjaa paikoin levennetään. Tämä työ ajoitetaan Hossan matkailuyrittäjien kannalta sopivaa ajankohtaan. Tien kunnostus liittyy Seipiniemen alueen matkailun ja ulkoilun kehittämiseen. Kunnostus on suunniteltu yhteistyössä Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Kainuun Museon kanssa ja siihen on pyydetty lausunto myös ELY-keskukselta. Kunnostettavan tien alkuosa on Hossan kansallispuiston aluetta, loppuosa Hossan Natura-aluetta. 

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, tiimiesimies Ulla Lehtonen p.0407537372 
Metsähallitus Kiinteistökehitys, kaavoitusinsinööri Jarkko Mähönen p. 0405406266

Hossan tonttialueet on merkitty aniliininvärisillä palloilla.