Julkaistu 16.1.2020

Metsähallituksen syvän lumen kelkkailualueet avoinna Kainuussa – lunta yli puoli metriä

Metsähallitus on vapauttanut moottorikelkkailua rajatuilla alueilla Kainuussa. Näillä kohteilla Metsähallitus haluaa käyttää talouskäytössä olevia monikäyttömetsiä tukemaan harrastusta mutta myös paikallista matkailuelinkeinoa.

”Kuhmon ja Puolangan (Paljakka) syvän lumen kelkkailualueista tuli edellisiltä talvikausilta hyvää palautetta. Tästä syystä toimintaa jatketaan kummallakin alueella”, toteavat Metsähallitus Metsätalous Oy:n tiimiesimiehet Jussi Moilanen Kuhmosta ja Ahti Juntunen Puolangalta.
Metsähallituksessa on koettu, että huolella valittu rajattu alue ohjeistuksineen on ollut hyvä keino vapaan kelkkailun ohjailussa paikkoihin, jossa siitä ei ole haittaa luonnolle tai muille luonnossa liikkujille.

Kuhmon alue:
Kelkkailun harrastajat voivat Metsähallituksen uraluvan hankittuaan ajaa vapaasti noin 2500 hehtaarin rajatulla alueella valtion talousmetsässä Kuhmon itärajalla Koukkula – Kuikka alueella. Kulku alueelle on Kivikiekin tien kautta. Alue liittyy itärajan kelkkaurastoon ja se on saavutettavissa kelkalla tai kelkan voi tuoda autokyydillä tietä pitkin kelkkailualueen reunaan.

Eteläreunalle on aurattu parkkialue vanhaan soramonttuun, jossa on WC ja nuotiopaikka. Polttopuut nuotiopaikalle on tuonut Kuhmon kelkkateam ry. eli Kuhmon kelkkakerho.

Tiimiesimies Jussi Moilanen kertoo, että ajoalue on selkeä, metsätiestön rajaama. Alueen rajanaapurina olevat yksityismaat ja luonnonsuojelualueen rajat on nauhoitettu, suojelualueilla ja yksityismailla ei saa ajaa.
Kelkkailussa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Alueella on puroja, joiden jää ei ole kantavaa. Alueella liikkuessa voi kohdata eläimiä, mm. hirviä, joita kelkkailulla ei saa häiritä. Alueen käyttö ja ajaminen alueella tapahtuvat käyttäjän omalla vastuulla. Metsähallitus kiinnittää erityistä huomiota Suomessa ainutlaatuisten kelkkailualueiden valvontaan.

”Koska olemme metsätalousalueella, on ajaminen kielletty alle kolmen metrin korkuisessa taimikoissa”, Jussi Moilanen korostaa.

Metsähallitus on laittanut alueen tuloreiteille opastauluja, joissa on kartta ja alueen käyttöehdot.
Paikka on syrjässä, joten siitä ei aiheudu melu- ja muita haittoja paikallisasutukselle. Maasto on monipuolinen vaihdellen tasaisesta jyrkkiin rinteisiin.

Puolangan alue:
Kelkkailevat matkailijat voivat luvan hankittuaan ajaa vapaasti noin 130 hehtaarin alueella Puolangan Vääränsärkillä, Matkailukeskus Paljakan läheisyydessä. Alue on erinomainen: rinteet ovat jyrkkiä ja Paljakka on Suomen lumisinta seutua. Lisäksi saavutettavuus on hyvä, sillä alue on olemassa olevan moottorikelkkauran varrella. Kohde sijaitsee riittävän kaukana asutuksesta, hiihtoreitistä ja matkailukeskuksesta, joten siitä ei aiheudu melu- tai muita haittoja.

”Jyrkkä särkkämaasto tuo haasteita kelkkailuun, nyt jyrkimpiin kohtiin on vielä tehty muutamia uusia nousukohtia poistamalla puita ajoväylältä”, kertoo tiimiesimies Ahti Juntunen.

Lisätietoja:
Metsähallitus, Metsätalous Oy, tiimiesimies Ahti Juntunen p. 0400 344319
Metsähallitus, Metsätalous Oy, tiimiesimies Jussi Moilanen p. 040 5863618