Julkaistu 2.12.2020

Metsähallituksen strategiaa tukeva organisaatiorakenne käyttöön

Metsähallituksessa on saatu 23.11. päätökseen yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, joiden tarkoituksena on ollut tarkastella ja kehittää organisaation rakennetta tukemaan uudistettua strategiaa. Uusi organisaatiorakenne on käytössä 1.1.2021 alkaen.

Organisaatiorakenteen muutoksilla tavoitellaan hyötyjä erityisesti asiakas- ja sidosryhmätyöhön sekä synergiahyötyjä eri toimintoja yhdistämällä. Muutokset ovat henkilöstövaikutukseltaan yksiköistä toiseen siirtymisiä ja toimenkuvien, työtehtävien tai vastuiden muutoksia – henkilöstövähennyksiä ei ole.

Liiketoimintojen ja julkisten hallintotehtävien yhteistyötä erityisesti aluejohtoryhmien osalta kehitetään. Metsähallituksen liiketoiminnot (Metsätalous, Kiinteistökehitys) vahvistavat keskinäistä yhteistyötä ja tekevät ratkaisut kokonaisvaltaisemmin. Niin ikään maankäytön suunnittelussa nähtiin liiketoimintojen kesken synergiahyötyjä. Metsähallituksen konserniyksiköiden kesken vastuita jäsennellään uudella tavalla pyrkien löytämään strategian mukaista uudistumista, synergioita ja uudenlaisten osaamisten mahdollistamiseen ja kehittämiseen.

”Päätöksen takana on jatkaa Metsähallituksen muutosmatkaa yhtenäisemmäksi ja asiakaslähtöisemmäksi toimijaksi. Rakenteellisilla muutoksilla tuetaan strategian toimeenpanoa ja lisätään organisaation kykyä vastata muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin”, pääjohtaja Juha S. Niemelä kertoo.