Julkaistu 11.11.2020

Metsähallituksen sopimusyrittäjän toiminnassa puutteita

Aluehallintovirasto on havainnut syyskuussa tehdyssä työsuojelutarkastuksessa Metsähallituksen metsäpalveluyrittäjän toiminnassa huomautettavaa ulkomaiseen työvoimaan liittyen.

Yrittäjän toiminnassa ilmeni erilaisia puutteita, joiden pohjalta aluehallintoviraston tarkastaja esittää laiminlyöntimaksuprosessin aloittamista ja antaa yrittäjälle toimintaohjeita. Yrittäjää tullaan kuulemaan havaittuihin epäkohtiin liittyen.

Aluehallintovirasto on tehnyt myös Metsähallitukselle työsuojelutarkastuksen ulkomaisen työvoiman käytöstä. Tarkastuksessa käsitellyissä asioissa ei havaittu puutteita.

Metsähallituksen hankintaketju toimii vastuullisesti ja yhtenäisesti Metsähallituksen toimintatapaohjeen periaatteiden mukaisesti.

”Edellytämme vastaavaa sitoumusta lakien mukaiseen, eettiseen ja vastuulliseen toimintatapaan myös kaikilta toimittajiltamme”, metsänhoitojohtaja Heikki Savolainen painottaa ja jatkaa:

”Toimintatapaohje on osa kaikkia hankintasopimuksiamme.”

Hankintasopimuksen merkittävä rikkominen on purkuperuste, jos yrittäjä ei korjaa toimintaansa.

”Metsähallituksen puolelta vastuullista toimintaa on, että annamme yrittäjälle mahdollisuuden selvitykseen”, Heikki Savolainen toteaa.

Yrittäjälle annetaan purkuehtoinen laatuhuomautus. Sopimusyrittäjällä on kuukausi aikaa antaa selvitys tarkastuksen puutteisiin. Lisäksi Metsähallitus tulee tekemään työmaatarkastukset kyseisen toimijan kohteissa.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, metsänhoitojohtaja Heikki Savolainen, p. 0400 234 976
Metsähallitus, viestintäpäällikkö Päivi Lazarov, p. 040 821 8292