Julkaistu 18.6.2019

Metsähallituksen pääkonttorille WWF:n Green Office -sertifikaatti

Metsähallituksen pääkonttorille Vantaan Dixissä on myönnetty WWF:n Green Office -sertifikaatti.
WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöjärjestelmä, jonka avulla työpaikat voivat pienentää ympäristökuormitustaan sekä vähentää hiilidioksidi- ja kasvihuonekaasupäästöjä. Dixin kiinteistössä ympäristönäkökulmat on huomioitu hyvin jo rakennusvaiheessa esimerkiksi valaistuksessa ja käytetyissä materiaaleissa, joten Green Office -ympäristöjärjestelmän vaatimukset täyttyivät siltä osin helposti.
Työ kaikilla toimistoilla ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi jatkuu esimerkiksi kiinnittämällä huomiota energiankulutukseen, tarkentamalla kierrätyksen ja lajittelun käytänteitä ja tarkentamalla hankintaohjeistusta.
Kaikkia Green Office -toimistoja yhdistää ekotehokkuuteen tähtääminen. Metsähallituksella ekotehokkuus on osa vastuullisuusohjelmaa.
Lisää Metsähallituksen vastuullisuusohjelmasta