Julkaistu 29.8.2019

Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen jättää tehtävänsä

Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen on irtisanoutunut tehtävästään henkilökohtaisiin syihin vedoten.
– Asioiden tärkeysjärjestys on elämässäni asettunut uuteen asentoon, kun läheiseni on vakavasti sairastunut ja hyvä ystäväni menehtyi hiljattain, kertoo vuodesta 2016 lähtien pääjohtajana toiminut Hyttinen.
– Minulla olisi vielä jäljellä kahden vuoden jakso pääjohtajana, mutta tässä tilanteessa katson, ettei tehtävän täysipainoinen hoitaminen mahdollista ajankäyttööni sellaista joustoa, jota juuri tällä hetkellä tarvitsen. Mielestäni Metsähallituksen kokonaisedun kannalta on parempi, että tätä vastuullista tehtävää hoitaa henkilö, joka pystyy omistautumaan siihen täysillä.

Hyttinen kiittää Metsähallituksen henkilöstöä ja sen omaa hallitusta sekä ohjaavia ministeriöitä ja kaikkia sidosryhmiä yhteisistä vuosista.
– Olemme yhdessä onnistuneet saavuttamaan hyvin ne tavoitteet, jotka pääministeri Sipilän hallitus vuonna 2016 meille määritteli. Nyt Metsähallituksessa siirrytään uuteen vaiheeseen pääministeri Rinteen hallitusohjelman viitoittamaa tietä.

– Kiitän pääjohtaja Hyttistä kuluneista kolmesta vuodesta. Tänä aikana on uuden metsähallituslain mukainen toiminta saatu hyvin liikkeelle ja tulokset puhuvat puolestaan. Viime vuosihan oli Metsähallituksen historian menestyksekkäin ihan kaikilla mittareilla. Kunnioitan Pentin päätöstä priorisoida aikaansa ja toivotamme hänelle kaikkea hyvää jatkossa, sanoo Metsähallituksen hallituksen puheenjohtaja Timo Laitinen.

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka hoitaa ja kehittää valtion omistamia maa- ja vesialueita kattaen kolmanneksen Suomen pinta-alasta. Organisaation palveluksessa on noin 1200 henkilöä yhteensä 40 toimipaikassa eri puolilla Suomea.

Metsähallituksen pääjohtajan sijaisena toimii syyskuun alusta lähtien toistaiseksi johtaja Tuomas Hallenberg.

Lisätietoja klo 15 jälkeen:
Pentti Hyttinen, puh. 040 546 5227
Timo Laitinen, puh. 0400 603561, Metsähallituksen hallituksen pj.