Julkaistu 1.3.2018

Metsähallituksen mökkitontit käyvät kaupaksi tasaiseen tahtiin – liiketonteissa lisääntyvää kiinnostusta

Metsähallituksen Kiinteistökehitys-vastuualueen tulos vuonna 2017 oli 16,5 miljoonaa euroa. ”Tulos ylitti tavoitteen kymmenellä prosentilla.”, Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg kertoo. ”Tuulivoimaliiketoiminnassa oli ennustetusti rakentamisen vuosi ja tulos kertyi pääosin elpymisen merkkejä näyttävästä tonttikaupasta”, Hallenberg kertoo.

Metsähallitus myy tai vuokraa valtion mailta vuosittain noin 140 uutta kaavoitettua mökkitonttia. Viime vuonna uusia tontteja luovutettiin yhteensä 134 kappaletta. Näistä 58 myytiin ja 76 vuokrattiin.

”Metsähallituksen tonteilla mökkeilyyn pääsee helposti kiinni. Tontit sijaitsevat kaavoitetuilla alueilla, ne on lähes aina lohkottu valmiiksi ja niille on rakennettu tie. Osalle tonteista on myös vedetty sähköt ja vesi. Rakentamisen aloittamiseen tarvitaan vain kunnan rakennuslupa”, Metsähallituksen kiinteistökauppapäällikkö Tauno Kandelin kertoo.

”Vähintään yhtä tärkeää edellä mainittujen asioiden kanssa on se, että meiltä tontin voi myös vuokrata”, Kandelin jatkaa. Tällöin rakentamiseen jää enemmän varoja käytettäväksi ja tontin voi monissa tapauksissa myös lunastaa itselleen.

”Vuonna 2017 suosituin mökkitonttikohteemme oli karu ja kaunis Rahajärvi Inarissa. Kaikki alueen kahdeksan tonttia löysivät nopeasti ostajan. Tontteja löytyy kuitenkin myös eteläisestä Suomesta esimerkiksi Jämijärveltä, Ylöjärveltä ja Parkanosta”.

Lisääntynyt matkailu näkyy hotellitonttien kysynnässä

”Suomen ja erityisesti Lapin matkailu kasvoi merkittävästi kuluneen vuoden aikana. Tähän vastataan mm. Rukalla, jossa uuden Rukan laakson -matkailukylän asemakaavan muutos vahvistunee maaliskuussa. Metsähallitus on jo tehnyt esisopimuksen alueen suurimmasta hotellitontista Rukakeskus Oy:n kanssa ja etsimme parhaillaan sijoittaa ja operaattoria toiselle kansainvälisen tason hotellitontille”, Hallenberg kertoo.

Investointeja vauhdittavia kaavamuutoksia on vireillä myös mm. Ylläksellä, Saariselällä, Iso-Syötteellä ja Hossassa.

Etelä-Suomessa vahvistettiin Nurmijärven Sääksjärven ranta-asemakaava ja sen alueelta luovutettiin tontteja yksityisille. Alueelta myytiin myös Nurmijärven kunnalle vuokralla ollut uimaranta-alue ja muita virkistysalueita. Kuopiossa myytiin Kaupungille noin 76 hehtaarin maa-alue tulevia yritys- ja liiketonttitarpeita varten.

Valtion maiden kaavoitustoiminnalla Metsähallitus tuottaa tontteja monenlaisiin tarkoituksiin, kuten ranta- ja asuintonteiksi sekä matkailukeskuksien loma- ja liiketonteiksi. Erityistä merkitystä Metsähallituksen mailla ja niiden kaavoittamisella on harvaanasuttujen seutujen paikallistalouteen ja elinvoimaisuuteen. Metsähallituksen kaavoitustoimintaa ohjaavat valtio-omistajan määrittämät kaavoitusperiaatteet, joissa korostetusti otetaan huomioon luonto-, virkistys-, ja kulttuuriarvot, jokamiehenoikeudet sekä porotalouden ja saamelaiskulttuurin turvaamiseen liittyvät yhteiskunnalliset velvoitteet.

Energiaa tuulesta

Metsähallituksen liiketoiminnan vastuualueena kiinteistökehitys katsoo maankäyttöä laajasti ja pyrkii edistämään monenlaisia käyttömuotoja.

”Tavoitteenamme on mahdollistaa valtion alueiden tehokas käyttö tuulivoimassa luonnollisesti muut maankäyttötarpeet ja ympäristöarvot huomioon ottaen. Samalla haluamme aktiivisella toiminnallamme edistää Suomen ilmastotavoitteiden toteutumista”, Hallenberg sanoo.

Valtion mailla on tällä hetkellä toiminnassa yhteensä 86 tuulivoimalaa ja hankekehityksessä noin 90 tuulivoimalapaikkaa. ”Neuvottelemme parhaillaan uusista tuulivoimapuistoista ja olen iloinen alan kilpailukyvyn kehityksestä”, Hallenberg sanoo.

Kaivannaispuolella Metsähallitus on tiivistänyt toimintaansa ja tavoite on tarjota jatkossa kaivannaisiin liittyvät palvelut Kiinteistökehityksestä. ”Toimintamme on ennen kaikkea edellytysten luomista alan toimijoille ja haluamme palvelumme olevan sujuvaa. ”, Hallenberg sanoo.

Lisätiedot:
Metsähallitus Kiinteistökehitys, johtaja, Tuomas Hallenberg, 040 528 6069, tuomas.hallenberg@metsa.fi
Metsähallitus Kiinteistökehitys, kiinteistökauppapäällikkö, Tauno Kandelin, 040 532 5552, tauno.kandelin@metsa.fi

Laatumaa-tontit

Kiinteistökehitys on Metsähallituksen liiketoiminnan vastuualue. Se vastaa kiinteistöomaisuuden hankinnasta, luovutuksesta ja vuokrauksesta sekä kaavoitusasioista. Lisäksi Kiinteistökehitys harjoittaa maa- ja vesialueita koskevaa hanke- ja kehitystoimintaa sekä kaivannaisliiketoimintaa.

Kiinteistökehityksen hoitama kiinteistöliiketoiminta kasvattaa valtion maa- ja vesiomaisuuden arvoa ja luo edellytyksiä monipuoliselle biotaloudelle sekä paikalliselle yrittäjyydelle ja luonnossa virkistäytymiselle.