Julkaistu 1.11.2018

Metsähallituksen Luontopalvelujen lisärahoitus tulisi tarpeeseen

Hallitus esittää Metsähallituksen Luontopalveluille kuluvan vuoden toisessa lisätalousarviossa 2,45 miljoonan euron ja vuoden 2019 budjetissa 1,9 miljoonan euron lisärahoitusta. Lisärahoitus tulisi tarpeeseen, koska kansallispuistojen ja retkeilyalueiden kävijämäärät ovat kasvaneet ja luontokohteiden rakenteisiin on vuosien mittaan kertynyt mittava korjausvelka. Metsähallitus on alustavasti päättänyt rahoituksen kohdentamisesta. Rahoituksen saaminen edellyttää vielä eduskunnan hyväksynnän.

Lisärahoitus olisi tarkoitus käyttää luontomatkailua ja retkeilyä tukevien rakenteiden korjaamiseen, palvelujen kehittämiseen ja digihankkeisiin (ks. lista tiedotteen lopusta). Luontokohteiden kävijöiden muuttuneet ja kasvaneet odotukset luovat painetta niiden kehittämiseen, ja palveluja onkin tarkoitus jatkossa ylläpitää ja kehittää aiempaa kysyntälähtöisemmin. Myös kansanterveyden näkökulmasta on tärkeää, että luontokohteiden palvelut vastaisivat mahdollisimman hyvin niiden kysyntää.

Suomeen suuntautuva kansainvälinen luontomatkailu on lisäksi kasvussa ja tukeutuu yhä enemmän valtion mailla sijaitseviin Metsähallituksen hoitamiin kansallispuistoihin. Luontomatkailuyritysten ja Suomen maakuvan kannalta on siksi tärkeää, että kansallispuistojen palvelut ja rakenteet pidetään hyvässä kunnossa. Lisäpanostus kohteiden kehittämiseen tukisi myös kotimaan matkailua ja suomalaisten omaa luonnossa virkistäytymistä.

– Kansallispuistojen palveluvarustuksen täytyy olla sellainen, että kaikkien ihmisten on helppo päästä luonnon myönteisten hyvinvointivaikutusten äärelle. Samalla pitää varmistaa, että kasvavat kävijäjoukot voidaan ottaa turvallisesti vastaan. Myös Metsähallituksen digitaalisia palveluita pitää kehittää, jotta saamme entistä parempaa tietoa luontomme monimuotoisuuden tilasta. Esitetty lisärahoitus turvaisi palveluiden ylläpitoa ja kehittämistä, sanoo asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Myös maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä korostaa saavutettavuuden ja turvallisuuden merkitystä kohteiden kehittämisessä.

– Metsähallituksen Luontopalvelujen tehtävänä on pitää huolta meidän yhteisestä kansallisomaisuudestamme ja varmistaa se, että me suomalaiset sekä ulkomaiset vieraamme voimme liikkua retkeilyalueilla turvallisesti. Metsähallituksen kohteiden kehittäminen parantaa monilla seuduilla myös niiden läheisyydessä sijaitsevien muiden luontokohteiden vetovoimaa, eli lisäpanostuksista hyötyvät muutkin toimijat, ministeri Leppä sanoo.

– Haluamme kehittää retkeilypalveluja systemaattisesti ja pitkäjänteisesti, sanoo luontopalvelujohtaja Timo Tanninen Metsähallituksesta. – Silloin matkailusektori uskaltaa kehittää liiketoimintaansa luontokohteisiimme nojautuen ja kansalaiset tietävät voivansa tulla turvallisesti luontoon virkistäytymään. Jos lisärahoitusta ei saada, uhkana on, että palveluja joudutaan lähivuosina karsimaan jopa suosituimmilta kohteilta.

Alustava päätös lisärahoitusten kohdentamisesta:
1. Hallituksen esitys toiseksi lisätalousarvioksi 2018, rahoitus YM:n hallinnonalalta

 • Korjausvelan vähentäminen 770 000 eurolla. Rahoituksella katetaan esiin nousseiden yllättävien korjaustarpeiden kustannuksia.
 • Tietojärjestelmien uusiminen (digihankkeet), 1,68 miljoonaa euroa. Kehitystoimet lisäävät kustannustehokkuutta ja niillä parannetaan muun muassa lajeihin ja palveluvarustukseen liittyvän tiedon keruuta maastossa.

2. Valtion talousarvioesitys vuodelle 2019
2.1. Ympäristöministeriön hallinnonala, 1,5 miljoonaa euroa

 • Asiakasturvallisuuden varmistaminen suuremman riskin kohteilla kuten silloilla ja torneissa.Osaan kohteista ulkopuoliset tarkastukset.
 • Palvelurakenteiden korjaaminen ja kehittäminen seuraavilla kohteilla:
  • Sipoonkorven kansallispuisto
  • Örön saari Saaristomeren kansallispuistossa
  • Nuuksion kansallispuisto
  • Repoveden kansallispuisto, sis. Lapinsalmen riippusilta
  • Liesjärven kansallispuisto
  • Torronsuon kansallispuisto
  • Aulangon luonnonsuojelualue
  • Hiidenportin kansallispuisto
  • Oulangan kansallispuisto
  • Auttikönkään luonnonsuojelualue
  • Pallas–Yllästunturin kansallispuisto
  • Urho Kekkosen kansallispuisto

2.2. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala, 400 000 euroa

 • Palvelurakenteiden korjaaminen ja kehittäminen seuraavilla kohteilla:
  • Evon retkeilyalue
  • Oulujärven retkeilyalue
  • Kylmäluoman retkeilyalue
  • Napapiirin retkeilyalue

Lisätietoja suunnitelluista rahoituskohteista:

 • Kokonaisuus: Luontopalvelujohtaja Timo Tanninen, 040 661 0033
 • Rannikko (Vaasa–Itäinen Suomenlahti): Aluejohtaja Henrik Jansson, 0400 328 759
 • Järvi-Suomi: Aluejohtaja Jouni Aarnio, 040 735 2804
 • Pohjanmaa–Kainuu: Aluejohtaja Pirjo Ilvesviita, 040 518 2470
 • Lappi: Aluejohtaja Jyrki Tolonen, 0400 388 609