Julkaistu 10.12.2021

Metsähallituksen luontokartoituksissa löytyy uusien lajien esiintymiä

Uhanalaisten ja kokonaan kadonneiden lajien määrä kasvaa, mutta onneksi uusienkin lajien esiintymiä löydetään. Luontokartoituksissa tehdään havaintoja lajeista, joita ei ole ennen Suomessa tavattu. 

Metsähallituksen Luontopalvelujen luontotyyppien ja lajiston kartoituksissa tulee silloin tällöin vastaan kartoittajille täysin uusia tuttavuuksia. Kartoituksissa on löytynyt harvinaisten ja huonosti tunnettujen lajien uusia esiintymiä sekä jopa täysin uusia lajeja.

Tänä vuonna Metsähallituksen Luontopalvelujen kääpäkartoituksissa Raumalla luontokartoittaja Hannu Lehtosen silmiin pisti jotakin mielenkiintoista kellarikesikän pinnalla. Kävi ilmi, että kyseessä oli loislaji Nodulisporium cecidiogenesin esiintymä. Laji on niin uusi löytö, ettei sillä vielä ole edes suomenkielistä nimeä.

Lehtonen on löytänyt lajin ensimmäistä kertaa Suomessa vuonna 2017. Lajista on tähän mennessä tehty vain kolme havaintoa.

Nodulisporium cecidiogenese on mykoparasiitti, joka elää tavanomaista loisen elämää, eli on nirso asuinpaikan suhteen: se kelpuuttaa isäntälajikseen vain kellarikesikän (Coniophora puteana). Vielä ei tiedetä, kuinka yleinen laji on Suomessa.

“Uusia lajeja löytyy jatkuvasti ja tieto lisääntyy, kun harrastajat ja kartoittajat oppivat tuntemaan niitä”, kertoo Lehtonen.

Hän kartoittaa erityisesti kääpä- ja orvakkalajeja, ja niistä saadaankin jatkuvasti uutta tietoa. Lehtonen on löytänyt alueellisesti uusia kääpä- tai orvakkalajeja vuosittain. Käävät ja orvakat ovat sieniä, jotka kasvavat usein puun rungossa loisena tai lahottajana.

Tieto lisääntyy kartoitusten avulla

Myös vuonna 2016 Porin Mäntykalliossa tärppäsi: Lehtonen löysi konttakäävän (Phellinus contiguus), kääpälajin, jonka ainut havainto Suomessa oli Ahvenanmaalta vuodelta 1986. Nyt laji löytyi myös mantereelta. Konttakääpä viihtyy tyrnin rungolla ja alaoksilla, nimensä mukaisesti “konttauskorkeudella”.

“Kun olen oppinut tuntemaan lajin, olen kiertänyt tutkimassa merenrantojen vanhempia tyrnipensaita. Usein on löytynyt lisää esiintymiä”, Lehtonen kertoo.

Uudet lajilöydöt osoittavat, että emme vielä tiedä läheskään kaikkea lajistostamme. Kartoitusten avulla tieto sekä uusista että olemassa olevista lajeista lisääntyy ja päivittyy.

Metsähallituksen Luontopalvelut kartoittaa vuosittain laajasti eri lajeja ja luontotyyppejä. Kartoituksilla kerättyä tietoa käytetään valtakunnallisissa uhanalaisuusarvioinneissa ja lajien elinympäristöjen hoidon suunnittelussa. Lisäksi tietoja hyödynnetään muun muassa alueiden suojelun ja käytön suunnittelussa.

Lisätietoja kartoitushavainnoista: Luontokartoittaja Hannu Lehtonen / Metsähallitus, hannu.olavi.lehtonen@metsa.fi, puh. +358401863359

Lisätietoja Luontopalvelujen lajikartoituksista: Erikoisuunnittelija Tiina Kanerva / Metsähallitus, tiina.kanerva@metsa.fi, puh. +358405656329