Julkaistu 29.3.2022

Metsähallituksen ja Lapin neuvottelukunnan järjestämä sidosryhmätilaisuus rakentamassa avoimempaa keskustelukulttuuria

Metsähallitus järjesti yhteistyössä Lapin neuvottelukunnan kanssa sidosryhmätilaisuuden Rovaniemellä 28.3.2022. Tilaisuus järjestettiin Lapin neuvottelukunnan pyynnöstä, sillä avoimelle ”pyöreän pöydän keskustelulle” nähtiin suuri tarve. Keskustelua käytiin maakunnan elinvoimaisuuden kehittämisestä erityisesti valtion maiden ja eri käyttömuotojen yhteensovittamisen näkökulmasta ja sen pohjana käytettiin Metsähallituksen Lapin luonnonvarasuunnitelmaa, joka on tehty yhdessä maakunnan sidosryhmien kanssa. 

Henkilöitä istuu salissa pöytien ääressä. Takana diaesitys sekä henkilö, joka selostaa.
Sidosryhmätilaisuuden aikana kuultiin puheenvuoroja eri näkökulmista

Sidosryhmätilaisuuteen osallistui Lapin neuvottelukunnan jäseniä, Lapin luonnonvarasuunnitelman yhteistyöryhmän jäsenistöä ja muita tärkeitä sidosryhmiä. Metsähallituksen puolelta oli läsnä Lapin aluejohtoryhmän lisäksi Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä. Suljettu tila mutta avoin keskustelu salli eri sidosryhmien ajatustenvaihdokset aihepiirien ympärille ja mahdollisti monipuolisen keskustelun synnyn.

Tilaisuuden aikana ääneen pääsi asiantuntijoita muun muassa Metsäkeskuksen, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin kauppakamarin puolelta. ”Avoimelle keskustelulle on Lapissa ehdottomasti tarvetta ja tämänpäiväistä keskustelua on syytä jatkaa. Sidosryhmät pääsevät itse tuomaan näkemyksiä esille, kun voidaan varmistaa turvallinen keskustelualusta.” Toteaa Lapin neuvottelukunnan väistyvä puheenjohtaja Tanja Joona, joka valittiin 24.3. Metsähallituksen hallitukseen seuraavalle kolmivuotiskaudelle.

Tilaisuuden lopputulema oli seuraava: miten eri elinkeinojen ja maankäyttömuotojen hyödyntämisen hyötyjä ja haittoja Lapissa voidaan mitata? Avoin keskustelu, yhteissuunnittelu ja holistinen ote päätöksenteossa nähtiin tässä tärkeänä tekijänä. Yhteinen tahtotila ja tarve sidosryhmien kuulemiselle on suuri, jonka vuoksi samankaltaisia tilaisuuksia kaivataan jatkossakin. Sidosryhmät tarvitsevat foorumin, jossa keskustella avoimesti myös vaikeistakin asioista.

Metsähallitus haluaa jatkossakin osallistua eri sidosryhmien väliseen keskusteluun kaltaisten tilaisuuksien muodossa. Tilaisuuden aikana osallistujat toivat esille, että ulkopuolinen, neutraali taho sopisi tilaisuuden järjestäjäksi tulevaisuudessa. On olemassa foorumeita, joissa avoin keskustelu jo toteutuu, kuitenkin toiveena olisi hyödyntää jo olemassa olevia ryhmiä koordinoidusti. 

Yhteissuunnittelu on yksi Metsähallituksen perusarvoista. Valtion maa- ja vesialueisiin kohdistuu monenlaisia käyttötarpeita ja toiveita. Niiden yhteensovittaminen on Metsähallituksen tärkeä tehtävä.” Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä tuo esille puheenvuorossaan. Teemme alueiden käytön suunnittelun yhteistyössä sidosryhmien kanssa, siksi puhumme usein yhteissuunnittelusta. Tästä on hyvänä esimerkkinä Lapin luonnonvarasuunnitelma sekä juuri valmistunut saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma. Teemme sidosryhmäyhteistyötä lakisääteisesti, vapaaehtoisesti, sopimusperusteisesti ja aina tarpeen tullen.

Lisätietoja

Meri-Tuulia Forsman
Tiedottaja, p. +358406378719, meri-tuulia.forsman@metsa.fi