Julkaistu 23.9.2022

Metsähallituksen Lapin neuvottelukunta jatkaa toimintaansa uuden puheenjohtajan johdolla

Maa- ja metsätalousministeriö asetti heinäkuussa Metsähallituksen alueellisen neuvottelukunnan uudeksi puheenjohtajaksi Erkki Parkkisen. Maakunnalliset neuvottelukunnat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun sekä Pohjois-Karjalan alueilla toimivat alueellisen päätöksenteon tukena.

Neuvottelukunnan aiemman puheenjohtajan Tanja Joonan tultua valituksi Metsähallituksen hallitukseen, nimitettiin Erkki Parkkinen uudeksi puheenjohtajaksi. Pitkän asianajo- ja kuntajohtajakokemuksen omaava, lappilaissyntyinen Parkkinen työskentelee Sallan kunnanjohtajana.

Metsähallitus on Lapissa perinteisesti todella merkittävä toimija. Metsätalous, Luontopalvelut ja luonnonsuojelu, Eräpalvelut, Kiinteistökehitys – nämä Metsähallituksen toimintasektorit koskettavat tavalla tai toisella kaikkia lappilaisia. Lapin alueellisessa neuvottelukunnassa on oiva tilaisuus edistää Metsähallituksen sisällä toimintojen vuoropuhelua sekä erityisesti yhteensovittaa Metsähallituksen toimintaa ja maankäyttöä Lapin monipuoliseen elinkeinorakenteeseen ja maakunnan elinvoiman tasapainoiseen kehittämiseen. Tähän yhteiseen työhön neuvottelukunnan uutena puheenjohtajana haluan tuoda kokemukseni ja osaamiseni”, toteaa Parkkinen.

Rooli päätöksenteon tukena

Metsähallituksen toimintaan kohdistuvien erilaisten odotusten vastuullinen yhteensovittaminen edellyttää kumppanuutta ja yhdessä toimimista. Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia valtion alueiden käyttöä koskevan päätöksenteon apuna ja antaa Metsähallitukselle lausuntoja merkittävistä valtion maa- ja vesialueiden käyttöön liittyvistä kysymyksistä. Neuvottelukunta tekee aloitteita paikallisen väestön aseman huomioon ottamiseksi ja eri toimintojen yhteensovittamiseksi.

Neuvottelukunta kokoontui uuden puheenjohtajan johdolla ensimmäistä kertaa 23.9. Rovaniemellä. Kokouksessa pinnalle nousivat Ukrainan sodan tuomat haasteet: energian ja puun tuonnin loppuminen Venäjältä, sähkön, energian ja polttoaineiden hinnannousu ja siitä aiheutuvat haasteet elinkeinoelämälle sekä mm. kuljetus- ja koneyrittäjille. Esiin nousivat myös huoltovarmuuden vahvistamisen tuomat mahdollisuudet Lapin energiapuulle sekä tuulivoiman tuotannolle. Työvoimapulan ratkaiseminen oli yksi esille nousseista asioista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa kaikkien neuvottelukuntien jäsenet sidosryhmien esitysten pohjalta. Jäsenet valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Tammikuussa 2021 nimettyjen neuvottelukuntien toimikausi kestää 21.1.2025 asti.

Lisätietoja: Erkki Parkkinen, erkki.parkkinen@salla.fi, p. 0400393987