Julkaistu 24.3.2021

Metsähallituksen Lapin neuvottelukunta aloitti työskentelynsä

Metsähallituksen toimintaan kohdistuvien erilaisten odotusten vastuullinen yhteensovittaminen edellyttää kumppanuutta ja yhdessä toimimista. Maakunnalliset neuvottelukunnat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun sekä Pohjois-Karjalan alueilla toimivat alueellisen päätöksenteon tukena. Maa- ja metsätalousministeriö on 21.1. asettanut Metsähallituksen alueellisen neuvottelukunnan uudelle neljävuotiskaudelle.

Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia valtion alueiden käyttöä koskevan päätöksenteon apuna ja antaa Metsähallitukselle lausuntoja merkittävistä valtion maa- ja vesialueiden käyttöön liittyvistä kysymyksistä. Neuvottelukunta tekee aloitteita paikallisen väestön aseman huomioon ottamiseksi ja eri toimintojen yhteensovittamiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa kaikkien neuvottelukuntien jäsenet sidosryhmien esitysten pohjalta. Jäsenet valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Tammikuussa 2021 nimettyjen neuvottelukuntien toimikausi kestää 21.1.2025 asti.

Jäsenet edustavat laajasti eri valtion maiden käyttäjiä

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii YTT, dosentti Tanja Joona. Joona toimii Keskustan Peräpohjolan piirin puheenjohtajana ja hänellä on työn puolesta perehtyneisyys maankäyttökysymyksiin.

Alueellisten neuvottelukuntien tehtävä on tärkeä ja se vahvistaa avointa vuoropuhelua eri toimijoiden välillä. Nyt kun maankäyttösektorilla tapahtuu paljon Lapissa, on mahdollista, että neuvottelukunnan rooli yhteensovittajana tulee korostumaan”, toteaa Joona.

Jäsenet edustavat väestöä, elinkeinoelämää, metsätaloutta, ympäristönsuojelua ja kansalaisjärjestöjä. Varapuheenjohtajana toimii Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki. Muut jäsenet ovat Sodankylän kunnan maaseutupäällikkö Eini Kivilompolo, Lapin ELY-keskuksen ylitarkastaja Ari Neuvonen, koneyrittäjä Pentti Lampela Koneyrittäjät ry:stä, Metsä Groupin piiripäällikkö Jarkko Parpala, Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Ollila, Saamelaiskäräjien 2. varapuheenjohtaja Leo Aikio, Suomen luonnonsuojeluliiton Sompion yhdistyksen puheenjohtaja Leena Pyhäjärvi, Suomen metsäkeskuksen aluejohtaja Arto Sorri ja Inarin riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Jari Huhtamella.

Kuntakohtaiset neuvottelukunnat saamelaisten kotiseutualueella

Saamelaisten kotiseutualueen kuntiin on asetettu kuntakohtaiset neuvottelukunnat, joissa käsitellään valtion maa- ja vesialueiden sekä niihin kuuluvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hoitoa. Neuvottelukuntien tehtävänä on antaa Metsähallitukselle lausuntoja ja tehdä aloitteita metsätaloutta, valtion maan myyntiä, ostoa, vaihtoa ja vuokrausta, luonnonvarasuunnittelua, moottorikelkkareittien ja -urien suunnittelua, maastoliikenne-, metsästys- ja kalastuslupia sekä valtion vesien kalatalouskysymyksiä koskevissa asioissa.

Lisätietoja: Tanja Joona, tanja.joona@ulapland.fi, p. 0503452944