Julkaistu 5.6.2019

Metsähallituksen korjuu- ja kuljetusyrittäjät digiloikkasivat uuteen aikakauteen

Metsähallitus sekä sen puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjät ottivat viikko sitten ison digiloikan. Yrittäjien arki helpottuu aiemmat käytännöt mullistavilla tietojärjestelmillä.

Puunkorjuuyrittäjät saivat käyttöönsä WoodForce-ohjelman, joka sisältää muun muassa korjuun suunnittelu- ja ajoneuvo-ohjelmistot yrittäjälle sekä liitynnät metsäorganisaatioiden järjestelmiin. Metsätoimialan kuljetuksiin räätälöity LogForce puolestaan kattaa kuljetusyrityksen tarvitsemat ohjelmistot kuljetusten hallintaan.

WoodForcen ja LogForcen taustalla on Metsähallituksen Ohjas-toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa ohjelmien hyödyntämisen ja on edellytys niiden käytölle.

”Varsinkin puunkorjuuyrittäjälle uusi järjestelmä merkitsee isoa toimintatapamuutosta. Erityisesti useamman korjuuketjun yrittäjille järjestelmä tuo etuja ja säästöjä”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen kertoo.

Järjestelmä antaa yrittäjälle vapautta, toisaalta myös vastuuta korjuun ja kuljetuksen suunnitteluun: kaluston sijoittelu ja siirrot ovat yksinomaan yrittäjän vastuulla. Tämä mahdollistaa toiminnan optimoinnin ja sen myötä paremman kustannusten hallinnan.

Toiminnanohjausjärjestelmällä välittyy Metsähallituksen ja yrittäjän välillä aiempaa vaivattomammin valtava määrä tietoa.

”Järjestelmiä on testattu tuotantokäyttöä vastaavassa ympäristössä. Testattavina olivat niin tietokannat, ohjelmat, kartat kuin laitteet. Lopullinen käyttöönotto on siten sujunut melko mutkattomasti muutamia yksittäisiä tiedonsiirtovaikeuksia lukuunottamatta”, Heikki Kääriäinen toteaa tyytyväisenä.

Metsänhoidon ohjauksessa vastaava järjestelmä otettiin käyttöön jo kaksi vuotta sitten. Parhaillaan on käynnissä kolmas maastotyökausi tuotantokäytössä. Aiemmin tiedot siirrettiin sähköpostilla, muistitikuilla ja paperikartoilla.

Metsähallituksen tietojärjestelmäkumppanina kehittämistyössä on ollut Trimble Forestry.

Lisätietoja:

Metsähallitus Metsätalous Oy, asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen, p. 0400 344 685, heikki.kaariainen@metsa.fi

Trimble Forestryn video >>
(40 sek., avautuu Youtubeen)