Julkaistu 11.4.2024

Metsähallituksen kiinteistökehityksen johtaja vaihtuu

Metsähallituksen kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg on nimitetty Stora Enson Forest-divisioonan johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hallenberg siirtyy uuteen tehtäväänsä vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä. Hallenbergin seuraajan rekrytointi käynnistyy mahdollisimman pian.

Hallenberg on työskennellyt Metsähallituksessa vuodesta 2014 lähtien. Metsähallituksen kiinteistökehitys vastaa valtion maa- ja vesialueiden vuokraus-, myynti- ja kehitystoiminnasta sekä alueiden käyttöön liittyvistä sopimuksista, omaisuudenhallinnasta ja valtiosektorin maankäyttöyhteistyöstä. Metsähallitus edistää aktiivisella hankekehityksellä uusiutuvan energian tuotantomahdollisuuksia ja luo edellytyksiä monipuoliselle liiketoiminnalle valtion maa- ja vesialueilla.

– Haluan kiittää Tuomasta erinomaisesta ja menestyksekkäästä työstä Metsähallituksen palveluksessa. Tuomaksen aikana Metsähallituksen rooli erityisesti tuulivoiman hankekehityksessä on kasvanut merkittävästi, ja valtion maa- ja vesialueet ovat keskeisessä roolissa edistämässä vihreää kasvua, Suomen ilmastotavoitteita ja puhtaan siirtymän mahdollisuuksia, sanoo Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä.

– Metsähallitus on tarjonnut ainutlaatuisia mahdollisuuksia alueiden käytön yhteensovittamisessa. Yhteiset prosessien kehittämiset ovat opettaneet paljon kaikille mukana olleille ja vahvistaneet samalla konkreettista tekemistä yhtenä Metsähallituksena. Liiketoiminnalliset, virkistykselliset ja suojelulliset arvot on kokemustemme perusteella mahdollista yhdistää kestävyyden ja vastuullisuuden raameissa. Yhdessä saavuttamamme tulokset ovat erinomaisia. Parhaat kiitokset kymmenestä yhteisestä vuodesta valtiomme alueiden kehittämisessä, sanoo Tuomas Hallenberg.

Lisätietoja:
Pääjohtaja Juha S. Niemelä, Metsähallitus, puh. 050 5003681, sähköposti:juha.niemela(at)metsa.fi
Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg, puh. 040 5286069, sähköposti tuomas.hallenberg(at)metsa.fi