Julkaistu 14.1.2022

Metsähallituksen Kainuun vapaan kelkkailun alueet Paljakassa ja Kuhmossa ovat auki, Keuruun Tonttumäessä odotetaan lisää lunta

Metsähallitus on vapauttanut moottorikelkkailua rajatuilla alueilla. Näillä kohteilla Metsähallitus haluaa käyttää talouskäytössä olevia monikäyttömetsiä tukemaan harrastusta, mutta myös paikallista matkailuelinkeinoa. 

”Huolella valitut, rajatut alueet ohjeistuksineen on ollut hyvä keino vapaan kelkkailun ohjailussa paikkoihin, jossa siitä ei ole haittaa luonnolle, paikallisasutukselle tai muille luonnossa liikkujille,” kertovat Metsähallituksen Metsätalous Oy:n tiimiesimiehet Ahti Juntunen ja Jussi Moilanen.  

Alueella saa ajaa vapaasti kelkkauran ulkopuolella. Ajaminen vaatii kuitenkin uraluvan. 
Uralupia saa Eräluvat.fi -verkkokaupasta ja puhelinnumerosta 020692424. 

Puolangan/Paljakan alue:
Kelkkailevat matkailijat voivat luvan hankittuaan ajaa vapaasti noin 130 hehtaarin alueella Puolangalla Matkailukeskus Paljakan läheisyydessä Vääränsärkillä. Alue on erinomainen: rinteet ovat jyrkkiä ja Paljakka on Suomen lumisinta seutua. Lisäksi saavutettavuus on hyvä.  
Lumitilanne: tällä hetkellä alueella on kevyttä pakkaslunta 40–50 cm.

Kuhmon alue
Kelkkailun harrastajat voivat ajaa noin 2500 hehtaarin rajatulla alueella valtion monikäyttömetsässä Kuhmon itärajalla Koukkula – Kuikka alueella. Kulku alueelle on Kivikiekin tien kautta.  Alue liittyy itärajan kelkkaurastoon. Eteläreunalle on aurattu parkkialue, jossa on WC ja nuotiopaikka ja opasteet. 
Ajoalue on selkeä, metsätiestön rajaama.  Alueen rajanaapurina olevat yksityismaat ja luonnonsuojelualueen rajat on merkitty punaisella ja sinisellä nauhalla, niillä ei saa ajaa. ”Koska olemme metsätalousalueella, on ajaminen kielletty myös alle kolmen metrin korkuisessa taimikoissa”, Jussi Moilanen korostaa.

Alueella on puroja, joiden jää ei ole kantavaa. Alueella liikkuessa voi kohdata eläimiä, mm. hirviä, joita kelkkailulla ei saa häiritä. Alueen käyttö ja ajaminen tapahtuvat käyttäjän omalla vastuulla.  
Lumitilanne: tällä hetkellä alueella on lunta 60 cm.

Keruun Tonttumäen alue: 
Etelä-Suomessa, Keuruulla, Tonttumäen ympäristössä on noin 120 hehtaarin alue vapaan kelkkailun harrastajille. Alueen lumitilanne on vielä heikko, mutta sen odotetaan kohentuvan parin viikon sisällä.

 

Tietoa ja kartat  Metsähallituksen vapaan kelkkailun alueista 
https://www.metsa.fi/moottorikelkkailu

Kelkkailuohjeita:
https://www.eraluvat.fi/maastoliikenne/liikenne-ja-turvallisuusohjeet

 

Lisätietoja:
Metsähallitus, Metsätalous Oy, tiimiesimies Ahti Juntunen p. 0400 344319 (Puolanka)
Metsähallitus, Metsätalous Oy, tiimiesimies Jussi Moilanen p. 040 5863618 (Kuhmo)
Metsähallitus, tiedottaja Keijo Kallunki, p. 040 5362184 (Keuruun Tonttumäki)

 

 Kuhmon vapaan kelkkailun alue 13.1.2022. Kuvaaja: Jussi Moilanen/Metsähallitus