Julkaistu 10.6.2019

Metsähallituksen istutustyömaalla Kolarissa havaittiin puutteita työntekijöiden papereissa

Metsähallituksen tekemässä työmaatarkastuksessa Kolarin istutustyömaalla havaittiin puutteita työntekijöiden papereissa. Työntekijät, joiden paperit eivät olleet kunnossa, poistettiin työmaalta.

Torstaina 6.6.2019 Metsähallituksen suorittamassa työmaatarkastuksessa istutustyömaalla Kolarissa havaittiin työmaalla työskenteleviltä ulkomaisilta työntekijöiltä puuttuvan voimassaolevat A1-todistukset, jotka osoittavat minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä todistuksen haltijaan sovelletaan ja mihin maahan sosiaalivakuutusmaksut maksetaan. Todistus vaaditaan ennen töiden aloittamista ja sopimuskauden aikana kaikilta työntekijöiltä työmaalla.
”Keskeytimme työt työmaalla välittömästi ja olimme yhteydessä työnjohtoon. Selvitämme parhaillaan, miksi paperit puuttuvat”, metsänhoitopäällikkö Olli Lipponen kertoo.
Tilanteen selvitystä jatketaan edelleen.
”Päätämme yhteistyön jatkamisen edellytyksistä yrityksen selvityksen saatuamme Edellytämme kaikilta sopimuskumppaneiltamme lakien noudattamista ja sitoutumista vastuullisuuspolitiikkaamme”, Olli Lipponen toteaa.
Metsähallitus ostaa osan metsänhoitotöistä palveluina alan yrittäjiltä. Palvelujen hankinnassa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Sopimuskumppaneiden on täytettävä muun muassa tilaajavastuulain mukaiset edellytykset.
Lisätietoja:
Olli Lipponen, metsänhoitopäällikkö, Metsähallitus Metsätalous Oy, p. 040 738 4408.