Julkaistu 20.1.2022

Metsähallituksen hakkuut Hyrynsalmen Mörkölässä

Metsähallitus poistaa ylispuita Hyrynsalmen Mörkölässä 6,9 hehtaarin alueelta.

Käsiteltävällä alueella ei ole tehty havaintoja uhanalaisista lajeista ja luontokohteet on rajattu hakkuun ulkopuolelle.
Nyt tehtävällä ylispuiden poistolla annetaan kasvutilaa alta nousevalle kuusen taimikolle.

Biologi on tehnyt liito-oravakartoituksen kohteessa kesällä 2017: Alue ei ole liito-oravalle tyypillinen elinympäristö, eikä kartoituksessa löytynyt havaintoja liito-oravista.

Metsänkäsittelysuunnitelma on esitelty Ukkohalla-Paljakka-alueen yhteistyöryhmälle ja Hyrynsalmen kunnalle vuonna 2018. Esittelyn jälkeen hakkuurajausta on pienennetty hehtaarilla, jotta matkailullisesti tärkeät, tiehen rajoittuvat maisemat säilyvät.

Leimikko on Kainuun maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaisella alueella, kaava ei rajoita kohteen hakkuutoimintaa.

Lisätietoja:

Metsähallitus Metsätalous Oy, aluejohtaja Arto Tolonen, p. 0400 192931
Metsähallitus Metsätalous Oy, tiimiesimies Ahti Juntunen, p. 0400 344319