Julkaistu 7.9.2023

Metsähallituksen Edith-merituulivoimahanketta vievät eteenpäin Heini Passoja ja Hanna Tuominen

Metsähallituksen Närpiön edustan merituulivoimahankkeen projektijohtajaksi on nimitetty DI Heini Passoja. Hän siirtyy Metsähallitukseen Sitowise Oy:n ryhmäpäällikön ja johtavan asiantuntijan tehtävistä, joissa hän on perehtynyt monipuolisesti merituulivoimahankkeiden kehittämiseen ja luvittamiseen sekä ympäristölainsäädännön vaatimuksiin. Heinin monipuolinen parin kymmenen vuoden konsulttiura on painottunut erityisesti usean eri alan hankkeiden ympäristö- ja vesilupaprosesseihin sekä ympäristövaikutusten arviointiin.

Heini on aloittanut tehtävässä 7.8.2023 ja hän työskentelee Metsähallituksen Jyväskylän toimistossa.

”Mittava merituulivoimaohjelmamme on tärkeä osa vihreää siirtymää ja rakentaa ensi vuosikymmenen energiahuoltoa. Närpiön edustalle sijoittuva hanke tuottaa 2030-luvun puolivälissä päästötöntä sähköä mittakaavassa, joka mahdollistaa uudet teolliset investoinnit talousalueella”, sanoo Metsähallituksen tuulivoimaliiketoiminnan johtaja Otto Swanljung.

”On erittäin mielenkiintoista päästä viemään eteenpäin Edith-hanketta, joka on tärkeä sekä Suomen energiaomavaraisuuden kannalta että aluetalouden ja uusiutuvan energiantuotannon kehittämiseksi. Meillä on edessämme sekä hankekumppanin valinta että vuosien työ kaavoitus- ja lupa-asioiden kanssa ennen kuin hanke etenee sähkön tuotantoon asti. Aloitamme myöhemmin syksyllä sidosryhmätyön paikallisyhteisössä ja kerromme silloin tarkemmin hankkeen etenemisestä”, Heini sanoo.

Heinin työparina toimii insinööri (AMK) Hanna Tuominen. Tuulivoima-asiantuntijana Hannan tehtäviin kuuluvat hankekehitys ja luvitus.

Hanna siirtyi Metsähallitukseen Prokon Wind Energy Finland Oy:stä, jossa hän toimi projektipäällikkönä. Hannan toimipaikka on Vaasa, ja hän aloitti tehtävässään 15.5.2023.

”Metsähallituksessa saan isojen merituulivoimahankkeiden parissa olla omalta osaltani edistämässä vihreää siirtymää”, Hanna sanoo.

Metsähallituksen Edith- ja Ebba-merituulivoimahankkeiden kumppanien kilpailutus käynnistyy myöhemmin syksyllä, jolloin kiinnostuneet tahot voivat ilmaista kiinnostuksensa hankkeisiin. Tästä alkaa tarjous- ja neuvotteluprosessi, joka kestää useita kuukausia. Kilpailutusten avaamisesta tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja antavat:

Heini Passoja, projektijohtaja, Edith-merituulivoimahanke, Metsähallitus, puh. +358 50 370 7513, sähköposti: heini.passoja@metsa.fi

Hanna Tuominen, tuulivoima-asiantuntija, Metsähallitus, puh. +358 40 648 5980, hanna.k.tuominen@metsa.fi

Otto Swanljung, tuulivoimaliiketoiminnan johtaja, Metsähallitus, puh. +358 40 560 1715, otto.swanljung@metsa.fi

Taustatietoa toimituksille:

Metsähallitus on käynnistänyt Närpiön edustalle sijoittuvan merituulivoimahankkeen suunnittelun. Edith-nimellä kulkevan hankkeen suunniteltu kapasiteetti on 1 600 MW.

Valmistuttuaan tämä tuulivoimahanke tuottaisi arviolta 6,9 TWh sähköä vuodessa. Määrä vastaa esimerkiksi noin 345 000 sähkölämmitteisen omakotitalon keskimääräistä 20 000 kWh:n vuosikulutusta. Vuonna 2022 Suomessa tuotettiin kaiken kaikkiaan runsaat 11,5 TWh tuulisähköä.

Edith- merituulivoimahanke tulisi sijaitsemaan Suomen aluevesillä, Närpiön alueella. Hanke maksaisi vuotuiset kiinteistöverot Närpiölle. Alustavien suunnitelmien mukaan merituulivoimalat sijaitsisivat avomerellä yli 20 km päässä Närpiön keskustasta. Lähimpään asutukseen olisi matkaa noin 10 km.  

Merituulivoimahankkeen kaavoitus- ja lupaprosessit kestävät Suomessa kaikkiaan noin 5–7 vuotta. Vasta niiden jälkeen alkaa 2–3 vuotta kestävä tuulivoimaloiden rakentamisvaihe. Edith- merituulivoimahankkeen sähköntuotanto käynnistyisi siten aikaisintaan 2030-luvun puolivälissä.