Julkaistu 10.5.2023

Metsähallituksen asiantuntijat tarkastivat metsojen soitimia myös Etelä-Suomessa

Metsähallitus on toteuttanut jokakeväisen metsojen soidinpaikkojen tarkastuksen valtion monikäyttömetsissä. Koko maan kattavat tarkastukset ajoittuvat soidinmenojen etenemisen mukaan etelästä pohjoiseen. Valtakunnallisesti valtion mailla on yhteensä noin 2 500 paikkatietojärjestelmään merkittyä metson soidinta, joista noin viidesosa valikoituu tarkastuskohteiksi vuosittain.

Tarkastusten tavoitteena on todeta soidinten toimivuus, aiempien toimenpiteiden onnistuminen metson ja soitimen kannalta sekä huomioida soidinpaikat ympäristöoppaan ohjeiden mukaisesti tulevien metsänkäsittelyn suunnittelussa.

Metsäasiantuntijat lähtevät suunnittelualueensa tarkastuskohteille yleensä varhain aamuyöllä, ennen kuin metsot saapuvat soitimeen. Paikan päällä selvitetään, onko soidin edelleen toimiva ja missä sen keskus on, eli mihin metsot ja koppelot kokoontuvat soidinhuipun aikaan. Linnut pyritään myös laskemaan, jolloin nähdään, onko kyseessä vahva pääsoidin vai heikompi sivusoidin, joka on toiminnassa vain hyvän lintukannan aikaan. Jos soidinta ei havaita, kiinnitetään erityistä huomiota metsojen jälkiin sekä hakopuihin, joita linnut käyttävät ruokailuun.

Etelä-Suomen alueella tarkastettiin tänä vuonna kaikkiaan satakunta soidinpaikkaa

Tarkastettavat kohteet valitaan aina tarpeen mukaan. Ne ovat joko uusia mahdollisia soidinpaikkoja tai vanhoja soitimia, joiden toimivuus tarkastetaan. Uusista paikoista saadaan tietoa metsäsuunnittelun yhteydessä tai ulkopuolisten tekemien ilmoitusten avulla. Etelä-Suomen alueella tarkastuksia tehdään huhtikuusta toukokuun alkupuolelle. Tämän kevään osalta säät aiheuttivat haasteita, sopivien kelien odottelu ei tuottanut tulosta, joten ihan kaikkia aiottuja tarkastuskohteita ei saatu käytyä.

Metsojen soidinpaikat vaihtelevat luontaisesti esimerkiksi valtakukon vaihtuessa. Hylätyksi epäilty soidinpaikka tarkastetaan kolmena keväänä peräkkäin, ennen kuin se merkitään toimimattomaksi.

– Metsätiimini asiantuntijat ovat tehneet soidinten tarkistuksia noin 1-5 kpl/hlö eli tiimin kokonaismäärä on 15-20 kpl ehkä ylikin. Yksittäisenä huomiona voisin mainita yhden lähes 20 vuotta vanhan soitimen, joka oli tänä vuonna edelleen toimiva, kertoo aluepäällikko Rami Mäkelä Keski-Suomen metsätiimistä.

Tarkastustulos tallennetaan paikkatietojärjestelmään. Mukaan liitetään soitimelta otetut kuvat ja kerätyt tiedot esimerkiksi metsojen määrästä, tarkistuspäivän lumitilanteesta, aistihavainnoista sekä muista metsojen jättämistä merkeistä.

Metsähallitus ottaa metson tarkasti huomioon valtion talouskäytössä olevissa monikäyttömetsissä. Toimivien soidinalueiden metsänkäsittelyyn on yksityiskohtaiset ohjeet, joilla soidinalue säilytetään sopivan peitteisenä. Metsolle tärkeitä metsän piirteitä ovat puuston tiheysvaihtelu, riittävä alikasvos sekä metsän peitteellisyys. Monikäyttömetsät sopivat hyvin metson elinympäristöiksi. Lintu suosii varttuneita metsiä, mutta elää myös kasvatusmetsissä.

Metsähallitus ottaa vastaan myös yksityishenkilöiden tekemiä havaintotietoja soidinpaikoista, jotka sijaitsevat valtionmailla.

Lisätietoja: 

Metsähallitus Metsätalous Oy
Nurmes, aluepäällikkö Niko Korhonen, p. 040 727 1310
Lieksa, aluepäällikkö Antti Saari, p. 040 630 0279
Järvi-Suomi, aluepäällikkö Jouko Haatainen, p. 040 669 2740
Keski-Suomi, aluepäällikkö Rami Mäkelä, p. 0400 132 141
Länsi-Suomi, aluepäällikkö Ilkka Korhonen, p. 0400 291 145

Metsätalouden ympäristöopas verkossa: www.metsa.fi/yopas