Julkaistu 20.5.2020

Metsähallitukselta helpotusta vuokranmaksuihin vaikeuksissa oleville pk-yrityksille

Valtion liikelaitos Metsähallitus on tehnyt poikkeusjärjestelyjä yksityisten vuokralaistensa vuokranmaksuun ja haluaa näin helpottaa pk-yritysten tilannetta korona-pandemian aikana.

Metsähallitus myöntää tarvittaessa vuokranalennuksen hankalassa tilanteessa oleville yksityisille pienille ja keskisuurille yrityksille, yhdistyksille ja yhteisöille. Lisäksi Metsähallitus antaa asiakkailleen tarvittaessa maksuaikojen pidennyksiä tilanteen helpottamiseksi.

Poikkeusjärjestelyt vuokranmaksussa koskevat Metsähallituksen vuokralaisina olevia yksityisiä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden tilanne on merkittävästi vaikeutunut korona-pandemian aikana. Tehdyn linjauksen mukaisesti Metsähallitus antaa 100% vuokranalennuksen huhti- ja toukokuulta sekä 66 % vuokranalennuksen kesä- ja heinäkuulta. Alennus ja maksuaikojen pidennys edellyttää vuokralaisilta yhteydenottoa Metsähallitukseen ja perustelut alennukselle.

Metsähallituksen vuokralaisina on matkailuyrittäjiä, ravintoloita, kahviloita ja vastaavia pk-yrityksiä, joiden toimintaan nyt vallitseva poikkeustilanne voi vaikuttaa merkittävästi.

Pieni osa Metsähallituksen vuokralaisista on valtion ja muiden julkisyhteisöjen virastoja tai laitoksia, jotka saavat rahoituksensa tai pääosan siitä julkisista varoista. Näiden asiakkaiden osalta ei ole tehty muutoksia vuokranmaksuun, vaan niissä noudatetaan edelleen vuokrasopimuksissa sovittuja vuokranmaksun eräpäiviä.

Seuraamme korona-pandemian kehitystä ja tarvittaessa ryhdymme uusin toimenpiteisiin auttaaksemme vuokralaistemme toiminnan jatkumisen poikkeusolojen yli.

Pyydämme yksityisiä vuokralaisiamme olemaan tarvittaessa sähköpostitse yhteydessä omaan yhteyshenkilöönsä Metsähallituksessa.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Heli Lehtonen, Metsähallitus
Sähköposti: heli.lehtonen(at)metsa.fi, puh. 0206 39 4062